Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia kultúry a národnostných menšín

Zloženie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK
 Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail
Predseda: Jana Vaľová humennsmersd@orangemail.sk
Podpredseda: Mária Čížiková maria.cizikova@upsvar.sk
Tajomník:    
Členovia - poslanci: Jozef Bača
Milan Cocuľa
Jaroslav Suchý
baca.jozef@post.sk
milan.cocula@zoznam.sk
jaroslav.suchy@vszp.sk
Členovia - neposlanci: Grohola František
Anna Holtmanová
Miroslav Mihok
Ján Sivuľka
grochola.frantisek@hotmail.sk

miloslav.mihok@socpoist.sk
sivulka@szm.sk

 

 

Ďalšie informácie: 

Zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 21. 2. 2006 - zmena členov komisie.

Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2006 zo dňa 30.1.2006 prednesený poslancom Hurným: Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

A/ o d v o l á v a

v komisii kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK člena - poslanca Ing. Jozefa Bertu, člena - neposlanca Mgr. Jána Olekšáka

B/ s c h v a ľ u j e

do komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK za člena - poslanca Ing. Jozefa Bertu, za člena - neposlanca Ing. Evu Pčolinskú

Hlasovanie: za: 39, proti: 1, zdržalo sa: 16. Návrh na uznesenie bol schválený. Pozri 3. zasadnutie PSK, bod č.20 d) Rôzne, hlasovanie číslo 32, a zápis priebehu zasadnutia ZPSK.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť