Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kancelária predsedu PSK

Kancelária predsedu PSK plní úlohy, ktoré súvisia s odborným a profesionálnym zázemím predsedu PSK:

 • organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni, 
 • zabezpečovanie zahraničných pracovných alebo služobných ciest a zahraničných alebo služobných stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií, 
 • preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov pre chod kancelárie.

Činnosť kancelárie riadi riaditeľ Kancelárie predsedu PSK a v jeho neprítomnosti vedúci Sekretariátu predsedu PSK.

Riaditeľ kancelárie predsedu

 Fotografia vedúceho kanclárie predsedu - Marek Cimbala

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
riaditeľ kancelárie predsedu
marek.cimbala@vucpo.sk
tel: 051/7081 108
miestnosť: 205 II. podlažie

 Fax:  051/ 70 81 100

 

Vedúci sekretariátu predsedu

 

 

Ing. Peter Hamrák

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
vedúci oddelenia, vedúci sekretariátu predsedu
peter.hamrak@vucpo.sk
tel: 051/7081 136
miestnosť: 204 II. podlažie

 Fax:  051/ 70 81 100

 

Zamestnanci kancelárie predsedu

 

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
riaditeľ kancelárie predsedu
marek.cimbala@vucpo.sk
tel: 051/7081 108
miestnosť: 205 II. podlažie

Zuzana Čechová

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
zuzana.cechova@vucpo.sk
tel: 051/7081 101
miestnosť: 206 II. podlažie

Ľudmila Hiriaková

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
ludmila.hiriakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 102
miestnosť: 206 II. podlažie

Ing. Peter Hamrák

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
vedúci oddelenia, vedúci sekretariátu predsedu
peter.hamrak@vucpo.sk
tel: 051/7081 136
miestnosť: 204 II. podlažie

Mgr. Lea Heilová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lea.heilova@vucpo.sk
tel: 051/7081 137
miestnosť: 252 II. podlažie

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 253 II. podlažie

Mgr. Ivana Ondriová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
ivana.ondriova@vucpo.sk
tel: 051/7081 132
miestnosť: 252 II. podlažie

PaeDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lubomira.pruzinska@vucpo.sk
tel: 051/7081 133
miestnosť: 250 II. podlažie

Ing. Marta Sibalová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
marta.sibalova@vucpo.sk
tel: 051/7081 139
miestnosť: 250 II. podlažie

Ing. Mária Smetanová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
vedúca oddelenia
maria.smetanova@vucpo.sk
tel: 051/7081 144
miestnosť: 241 II. podlažie

Mgr. Jana Mašlejová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
jana.maslejova@vucpo.sk
tel: 051/7081 146
miestnosť: 242 II. podlažie

Mgr. Margita Vojteková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
margita.vojtekova@vucpo.sk
tel: 051/7081 145
miestnosť: 240 II. podlažie

Mgr. Patrícia Janošková Hnátová, MBE.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
vedúca oddelenia
patricia.janoskovahnatova@vucpo.sk
tel: 051/7081 521
miestnosť: 319 III. podlažie

Ing. Mgr. Viera Balentová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
viera.balentova@vucpo.sk
tel: 051/7081 534
miestnosť: 316 III. podlažie

PhDr. Diana Dinis Chudíková, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
diana.dinischudikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 533
miestnosť: 316 III. podlažie

PhDr. Lenka Karnižová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
lenka.karnizova@vucpo.sk
tel: 051/7081 528
miestnosť: 318 III. podlažie

Mgr. Alexandra Lichtigová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
alexandra.lichtigova@vucpo.sk
tel: 051/7081 524
miestnosť: 320 III. podlažie

Mgr. Patrícia Mattová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
patricia.mattova@vucpo.sk
tel: 051/7081 535
miestnosť: 316 III. Podlažie

Mgr. Ľudmila Wišniovská

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
ludmila.wisniovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 318 III. podlažie

 

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@vucpo.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť