Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zverejnené zmluvy v CRZ (crz.gov.sk) za Prešovský samosprávny kraj od 31.3.2022 

Archív - Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
110/2011/ODDFINKO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR- Zmluva č. 110/2011/ODDFINKO (PDF, 32,48 kB) podrobnejšie informácie  
1507/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR- Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 2212012004001 (PDF, 90,2 kB) podrobnejšie informácie  
327/2008/OP Mesto Sabinov- Zmluva o združení právnických osôb č. 327/2008/OP (PDF, 21,56 kB) podrobnejšie informácie  
320/2013/ORSZ Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR- Zmluva č. 320/2013/ORSZ (PDF, 32,77 kB) podrobnejšie informácie  
590/2012 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR- Zmluva o NFP Z2212012003601 (PDF, 32,99 kB) podrobnejšie informácie  
235/2013/SO/RO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR- Zmluva 235/2013/SO/RO (PDF, 29,48 kB) podrobnejšie informácie  
36/2011/SO/RO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO: 31751067
Zmluva o financovaní výkonu činnosti SORO 36/2011 (PDF, 157,09 kB) podrobnejšie informácie  
12/2015/SO/RO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO: 31751067
Splnomocnenie o delegovaní právomocí (PDF, 157,41 kB) podrobnejšie informácie  
605/2014/ODDSVP DM – Kežmarok, s.r.o.
IČO: 36507911
Nájomná zmluva (PDF, 33,01 kB) podrobnejšie informácie  
147/2010/OP Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove
IČO: 37938053
Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF, 30,29 kB) podrobnejšie informácie  
467/2009/OF Dexia banka Slovensko a.s.
IČO: 31575951
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) () podrobnejšie informácie  
585/2010/ODDIVS Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja- Mandátna zmluva 585/2010/ODDIVS (PDF, 30,23 kB) podrobnejšie informácie  
4/2011/OSB Ing. Miroslava Kasaničová– Atelier MK
IČO: 40123758
Zmluva o prenájme nehnuteľného majetku (PDF, 31,87 kB) podrobnejšie informácie  
469/2010/OSB P.A.P. Service, spol. sr.o.
IČO: 36459089
Zmluva 469/2010/OSB () podrobnejšie informácie  
08/2010/ARR Dúha, a.s.- Zmluva o dielo 08/2010/ARR () podrobnejšie informácie  
Marián Varadský
IČO: 34 650 148
Mandátna zmluva č. 19/2010/ARR (PDF, 22,52 kB) podrobnejšie informácie  
170/2012 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR- Zmluva o NFP Z2212012003701 (PDF, 21,05 kB) podrobnejšie informácie  
PSK/2003/03/31-01 Rada ZO Odborového zväzu prac. školstva a vedy SŠ a zariadení vo Východoslovenskom regióne- Dohoda o spolupráci (PDF, 31,3 kB) podrobnejšie informácie  
Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY – SYMPATIA
IČO: 31781098
Zamestnávateľská zmluva - ING (PDF, 36,95 kB) podrobnejšie informácie  
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO: 31751067
Zmluva o poskytnutí NFP - Z2211012062701 () podrobnejšie informácie  
27/2011/ODDSVP QBE Insurance (Europe) Limited
IČO: 36855472
Návrh poistnej zmluvy pre havarijne poistenie motorových vozidiel (PDF, 32,53 kB) podrobnejšie informácie  
PSK/2002/07/01 Stredná priemyselná škola strojnícka
IČO: 161845
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov PSK/2002/07/01 (PDF, 30,77 kB) podrobnejšie informácie  
675/2012/ODDSM AQUA PRO, s.r.o.
IČO: 36 184 683
Rámcová zmluva č. 2006227 (PDF, 33,92 kB) podrobnejšie informácie  
659/2010/ODDSVP Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 00151700
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF, 32,82 kB) podrobnejšie informácie 2 990,60 €  
46/2010/ODDFINKO Združenie Euroregión Karpacki Polska
IČO: 691539554
Zmluva 46/2010/ODDFINKO (PDF, 35,49 kB) podrobnejšie informácie  
Nájdených 10 624 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť