Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
110/2011/ODDFINKO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR- Zmluva č. 110/2011/ODDFINKO (PDF, 32,48 kB) podrobnejšie informácie  
1507/2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR- Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 2212012004001 (PDF, 90,2 kB) podrobnejšie informácie  
327/2008/OP Mesto Sabinov- Zmluva o združení právnických osôb č. 327/2008/OP (PDF, 21,56 kB) podrobnejšie informácie  
320/2013/ORSZ Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR- Zmluva č. 320/2013/ORSZ (PDF, 32,77 kB) podrobnejšie informácie  
590/2012 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR- Zmluva o NFP Z2212012003601 (PDF, 32,99 kB) podrobnejšie informácie  
235/2013/SO/RO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR- Zmluva 235/2013/SO/RO (PDF, 29,48 kB) podrobnejšie informácie  
36/2011/SO/RO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO: 31751067
Zmluva o financovaní výkonu činnosti SORO 36/2011 (PDF, 157,09 kB) podrobnejšie informácie  
12/2015/SO/RO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO: 31751067
Splnomocnenie o delegovaní právomocí (PDF, 157,41 kB) podrobnejšie informácie  
605/2014/ODDSVP DM – Kežmarok, s.r.o.
IČO: 36507911
Nájomná zmluva (PDF, 33,01 kB) podrobnejšie informácie  
147/2010/OP Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove
IČO: 37938053
Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF, 30,29 kB) podrobnejšie informácie  
467/2009/OF Dexia banka Slovensko a.s.
IČO: 31575951
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) () podrobnejšie informácie  
585/2010/ODDIVS Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja- Mandátna zmluva 585/2010/ODDIVS (PDF, 30,23 kB) podrobnejšie informácie  
4/2011/OSB Ing. Miroslava Kasaničová– Atelier MK
IČO: 40123758
Zmluva o prenájme nehnuteľného majetku (PDF, 31,87 kB) podrobnejšie informácie  
469/2010/OSB P.A.P. Service, spol. sr.o.
IČO: 36459089
Zmluva 469/2010/OSB () podrobnejšie informácie  
08/2010/ARR Dúha, a.s.- Zmluva o dielo 08/2010/ARR () podrobnejšie informácie  
Marián Varadský
IČO: 34 650 148
Mandátna zmluva č. 19/2010/ARR (PDF, 22,52 kB) podrobnejšie informácie  
170/2012 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR- Zmluva o NFP Z2212012003701 (PDF, 21,05 kB) podrobnejšie informácie  
PSK/2003/03/31-01 Rada ZO Odborového zväzu prac. školstva a vedy SŠ a zariadení vo Východoslovenskom regióne- Dohoda o spolupráci (PDF, 31,3 kB) podrobnejšie informácie  
Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY – SYMPATIA
IČO: 31781098
Zamestnávateľská zmluva - ING (PDF, 36,95 kB) podrobnejšie informácie  
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO: 31751067
Zmluva o poskytnutí NFP - Z2211012062701 () podrobnejšie informácie  
27/2011/ODDSVP QBE Insurance (Europe) Limited
IČO: 36855472
Návrh poistnej zmluvy pre havarijne poistenie motorových vozidiel (PDF, 32,53 kB) podrobnejšie informácie  
PSK/2002/07/01 Stredná priemyselná škola strojnícka
IČO: 161845
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov PSK/2002/07/01 (PDF, 30,77 kB) podrobnejšie informácie  
675/2012/ODDSM AQUA PRO, s.r.o.
IČO: 36 184 683
Rámcová zmluva č. 2006227 (PDF, 33,92 kB) podrobnejšie informácie  
659/2010/ODDSVP Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 00151700
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF, 32,82 kB) podrobnejšie informácie 2 990,60 €  
46/2010/ODDFINKO Združenie Euroregión Karpacki Polska
IČO: 691539554
Zmluva 46/2010/ODDFINKO (PDF, 35,49 kB) podrobnejšie informácie  
Nájdených 10 291 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 09.08.2021 HoreTlačiť