Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zverejnené zmluvy v CRZ (crz.gov.sk) za Prešovský samosprávny kraj od 31.3.2022 

Archív - Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok 130/2021 Jozef Bernát a Daniela Bernátová- Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 566/2021/OM (PDF, 104,12 kB) podrobnejšie informácie 21.09.2021
Dodatok 103/2021 Obec Dlhé Klčovo
IČO: 00332356
Dodatok č. 103/2021 (Oddychová zóna - záhrada Panny Márie - Dlhé Klčovo – Oddychová zóna - záhrada Panny Márie) (PDF, 224,92 kB) podrobnejšie informácie 21.09.2021
Dodatok 147/2021 Obec Oľšov
IČO: 00327549
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 799/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Oľšov) (PDF, 157,44 kB) podrobnejšie informácie 21.09.2021
1769/2021/OD Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Dohoda o spolupráci (návšteva pápeža) (PDF, 696,24 kB) podrobnejšie informácie 20.09.2021
Dodatok 134/2021 Gréckokatolícka charita Prešov
IČO: 35514388
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 110,7 kB) podrobnejšie informácie 17.09.2021
Dodatok 135/2021 ŽIVOT, n. o.
IČO: 37886941
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 138,49 kB) podrobnejšie informácie 17.09.2021
Dodatok 136/2021 GLOBAL COMMUNICATIONS, s. r. o.
IČO: 36471801
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 696/2021/OM (k.ú. Spišská Sobota) (PDF, 102,36 kB) podrobnejšie informácie 16.09.2021
Dodatok 138/2021 Obec Vlková
IČO: 00326704
Dodatok 138 k zmluve 752/2021/OM (PDF, 203,59 kB) podrobnejšie informácie 13.09.2021
1751/2021/IKT NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO: 42156424
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien a Dohoda o urovnaní podľa § 585 (PDF, 656,3 kB) podrobnejšie informácie 02.09.2021
Dodatok 137/2021 Telovýchovná jednota Družstevník Chlmec
IČO: 17076609
Dodatok č. 137/2021 o poskytnutí dotácie (Telovýchovná jednota Družstevník Chlmec) (PDF, 143,14 kB) podrobnejšie informácie 30.08.2021
Dodatok 116/2021 Mesto Bardejov
IČO: 00321842
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/III/B/0246 (PDF, 360,35 kB) podrobnejšie informácie 27.08.2021
1740/2021/OSR Vihorlatské múzeum v Humennom
IČO: 37781391
Dohoda o poskytnutí nebytových priestorov (PDF, 232,97 kB) podrobnejšie informácie 24.08.2021
1735/2021/OD Obec Hencovce
IČO: 35532319
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (obec Hencovce) (PDF, 228,5 kB) podrobnejšie informácie 17.08.2021
1726/2021/OD Mesto Podolínec
IČO: 00330132
Zmluva o uzavretí budúcej zámennej zmluvy (Podolínec) (PDF, 242,22 kB) podrobnejšie informácie 16.08.2021
Dodatok 125/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Dodatok č. 12/2021 k zmluve o dodávke plynu (SPŠ drevárska) (PDF, 228,3 kB) podrobnejšie informácie 12.08.2021
Dodatok 124/2021 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 22664980
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve PSK na rok 2021 (PDF, 185,21 kB) podrobnejšie informácie 12.08.2021
1731/2021/DIR Obec Babie
IČO: 00332241
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Horný Zemplín“ (Obec Babie) (PDF, 124,42 kB) podrobnejšie informácie 12.08.2021
1629/2021/OM M & M EUROTRADE servis, s .r. o.
IČO: 36 507 326
Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu č.1629/2021/OM (PDF, 186,23 kB) podrobnejšie informácie 05.08.2021
1554/2021/OM JUDr. Ján Dunčko- Zámenná zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy č. 1554/2021/OM (Stráže pod Tatrami) (PDF, 273,87 kB) podrobnejšie informácie 02.08.2021
1725/2021/OM Prešovské zdravotníctvo, a. s.
IČO: 46758054
Osobitná zmluva 1725/2021/OM (PDF, 403,54 kB) podrobnejšie informácie 29.07.2021
Dodatok 115/2021 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
IČO: 000161039
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt (PDF, 196,02 kB) podrobnejšie informácie 29.07.2021
Dodatok 121/2021 Váš Lekár, s.r.o.
IČO: 45263230
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. 697/2021/OZ (VKOC, VOS - Prešov, Poprad) (PDF, 211,03 kB) podrobnejšie informácie 29.07.2021
Dodatok 118/2021 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
IČO: 37781375
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt (PDF, 340,52 kB) podrobnejšie informácie 29.07.2021
Dodatok 119/2021 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
IČO: 37781375
Dodatok č. 2k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt (PDF, 270,85 kB) podrobnejšie informácie 29.07.2021
1724/2021/OD Obec Šiba
IČO: 00322652
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a budúcej kúpnej zmluvy (Šiba) (PDF, 234,97 kB) podrobnejšie informácie 27.07.2021
Nájdených 10 624 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť