Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok 135/2021 ŽIVOT, n. o.
IČO: 37886941
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 138,49 kB) podrobnejšie informácie 17.09.2021
Dodatok 136/2021 GLOBAL COMMUNICATIONS, s. r. o.
IČO: 36471801
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 696/2021/OM (k.ú. Spišská Sobota) (PDF, 102,36 kB) podrobnejšie informácie 16.09.2021
Dodatok 138/2021 Obec Vlková
IČO: 00326704
Dodatok 138 k zmluve 752/2021/OM (PDF, 203,59 kB) podrobnejšie informácie 13.09.2021
1751/2021/IKT NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO: 42156424
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien a Dohoda o urovnaní podľa § 585 (PDF, 656,3 kB) podrobnejšie informácie 02.09.2021
Dodatok 137/2021 Telovýchovná jednota Družstevník Chlmec
IČO: 17076609
Dodatok č. 137/2021 o poskytnutí dotácie (Telovýchovná jednota Družstevník Chlmec) (PDF, 143,14 kB) podrobnejšie informácie 30.08.2021
Dodatok 116/2021 Mesto Bardejov
IČO: 00321842
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/III/B/0246 (PDF, 360,35 kB) podrobnejšie informácie 27.08.2021
1740/2021/OSR Vihorlatské múzeum v Humennom
IČO: 37781391
Dohoda o poskytnutí nebytových priestorov (PDF, 232,97 kB) podrobnejšie informácie 24.08.2021
1735/2021/OD Obec Hencovce
IČO: 35532319
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (obec Hencovce) (PDF, 228,5 kB) podrobnejšie informácie 17.08.2021
1726/2021/OD Mesto Podolínec
IČO: 00330132
Zmluva o uzavretí budúcej zámennej zmluvy (Podolínec) (PDF, 242,22 kB) podrobnejšie informácie 16.08.2021
Dodatok 125/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Dodatok č. 12/2021 k zmluve o dodávke plynu (SPŠ drevárska) (PDF, 228,3 kB) podrobnejšie informácie 12.08.2021
Dodatok 124/2021 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 22664980
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve PSK na rok 2021 (PDF, 185,21 kB) podrobnejšie informácie 12.08.2021
1731/2021/DIR Obec Babie
IČO: 00332241
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Horný Zemplín“ (Obec Babie) (PDF, 124,42 kB) podrobnejšie informácie 12.08.2021
1629/2021/OM M & M EUROTRADE servis, s .r. o.
IČO: 36 507 326
Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu č.1629/2021/OM (PDF, 186,23 kB) podrobnejšie informácie 05.08.2021
1554/2021/OM JUDr. Ján Dunčko- Zámenná zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy č. 1554/2021/OM (Stráže pod Tatrami) (PDF, 273,87 kB) podrobnejšie informácie 02.08.2021
1725/2021/OM Prešovské zdravotníctvo, a. s.
IČO: 46758054
Osobitná zmluva 1725/2021/OM (PDF, 403,54 kB) podrobnejšie informácie 29.07.2021
Dodatok 115/2021 Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
IČO: 000161039
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt (PDF, 196,02 kB) podrobnejšie informácie 29.07.2021
Dodatok 121/2021 Váš Lekár, s.r.o.
IČO: 45263230
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. 697/2021/OZ (VKOC, VOS - Prešov, Poprad) (PDF, 211,03 kB) podrobnejšie informácie 29.07.2021
Dodatok 118/2021 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
IČO: 37781375
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt (PDF, 340,52 kB) podrobnejšie informácie 29.07.2021
Dodatok 119/2021 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
IČO: 37781375
Dodatok č. 2k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt (PDF, 270,85 kB) podrobnejšie informácie 29.07.2021
1724/2021/OD Obec Šiba
IČO: 00322652
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a budúcej kúpnej zmluvy (Šiba) (PDF, 234,97 kB) podrobnejšie informácie 27.07.2021
Dodatok 109/2021 PRO SAN-MR, s.r.o.
IČO: 52434231
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. 698/2021/OZ (VKOC Humenné) (PDF, 235,2 kB) podrobnejšie informácie 26.07.2021
Dodatok 108/2021 Občianske združenie SKALNA HRANA
IČO: 37938622
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/III/B/0204 (PDF, 606,17 kB) podrobnejšie informácie 23.07.2021
Dodatok 107/2021 SAD Humenné, a.s.
IČO: 36477508
Dodatok č. 18 k zmluve 139/2009/OOD (PDF, 141,33 kB) podrobnejšie informácie 22.07.2021
Dodatok 106/2021 SAD Prešov, a.s.
IČO: 36477125
Dodatok č. 22 k zmluve 138/2009/OOD (PDF, 140,26 kB) podrobnejšie informácie 22.07.2021
1589/2021/OM Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
IČO: 00179124
Zmluva o zriadení BVB 1589/2021/OM (PDF, 364,52 kB) podrobnejšie informácie 21.07.2021
Nájdených 10 437 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 07.12.2021 HoreTlačiť