Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zverejnené zmluvy v CRZ (crz.gov.sk) za Prešovský samosprávny kraj od 31.3.2022 

Archív - Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok 183/2021 Mesto Spišská Belá
IČO: 00326518
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 928/2020/DPR o poskytnutí dotácie (Modernizácia atletickej dráhy v športovom areáli pri ZŠ v Spišskej Belej) (PDF, 201,25 kB) podrobnejšie informácie 01.12.2021
Dodatok 169/2021 Mesto Veľký Šariš
IČO: 00327972
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 36/2020/DPR o poskytnutí dotácie (Mesto Veľký Šariš, Oddychová zóna pod hradom) (PDF, 168,03 kB) podrobnejšie informácie 01.12.2021
Dodatok 203/2021 Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
IČO: 31997520
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 425/2020/DPR o poskytnutí dotácie (Východný dištrikt ECAV na Slovensku, Rekonštrukcia budovy - Baštová 21, Prešov - II. etapa) (PDF, 206,18 kB) podrobnejšie informácie 01.12.2021
Dodatok 170/2021 Obec Zámutov
IČO: 00332968
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 922/2020/DPR o poskytnutí dotácie (Trailcentrum Zámutov) (PDF, 199,43 kB) podrobnejšie informácie 01.12.2021
Dodatok 199/2021 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
IČO: 00179205
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1118/2019/DPR o poskytnutí dotácie (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Galéria Mikuláša Klimčáka v Ľutine - I. etapa) (PDF, 201,52 kB) podrobnejšie informácie 01.12.2021
Dodatok 187/2021 AIP projekt, s.r.o.
IČO: 50172441
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1605/2021/OM (predĺženie termínu - Rekonštrukcia časti budovy gymnázia J. Francisciho Rimavského pre potreby Knižnice J. Henkela v Levoči – PD“) (PDF, 195,79 kB) podrobnejšie informácie 30.11.2021
1909/2021/OM SPP - distribúcia, a.s.
IČO: 35910739
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia (PDF, 511,07 kB) podrobnejšie informácie 29.11.2021
Dodatok 205/2021 Obnova kultúrnych tradícií, n.o.
IČO: 50137956
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/PO/1/VI/A/0335 (PDF, 639,91 kB) podrobnejšie informácie 25.11.2021
1897/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (PDF, 232,49 kB) podrobnejšie informácie 23.11.2021
1898/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (PDF, 227,7 kB) podrobnejšie informácie 23.11.2021
1893/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (PDF, 236,43 kB) podrobnejšie informácie 18.11.2021
Dodatok 165/2021 Obec Kapušany
IČO: 00327239
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 911/2020/DPR o poskytnutí dotácie (Vypracovanie projektových dokumentácií pre cyklotrasy v katastri obce Kapušany) (PDF, 198,76 kB) podrobnejšie informácie 15.11.2021
Dodatok 178/2021/OE Gymnázium
IČO: 00161047
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1747/2021/OE o poskytnutí dotácie v roku 2021 z rozpočtu MŠVVaŠ SR (Gymnázium, Lipany) (PDF, 97 kB) podrobnejšie informácie 15.11.2021
Dodatok 179/2021/OE Spojená škola
IČO: 37947931
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1760/2021/OE o poskytnutí dotácie v roku 2021 z rozpočtu MŠVVaŠ SR (SŠ, Svidník) (PDF, 97,67 kB) podrobnejšie informácie 15.11.2021
Dodatok 145/2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO: 50349287
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (PDF, 310,39 kB) podrobnejšie informácie 12.11.2021
Dodatok 195/2021 SAD Poprad a.s.
IČO: 36479560
Dodatok č. 21 k zmluve 140/2009/OOD (SAD Poprad) (PDF, 125,76 kB) podrobnejšie informácie 11.11.2021
Dodatok 156/2021 M o A M, o.z.
IČO: 51637472
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 914/2020/DPR (M o A M, o.z. - Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie pre zlegalizovanie a vyznačenie cyklopturistických trás v cieľovom území okresu Svidník) (PDF, 168,62 kB) podrobnejšie informácie 09.11.2021
Dodatok 173/2021 Obec Nižný Hrušov
IČO: 00332607
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 909/2020/DPR (Obec Nižný Hrušov - Vypracovanie projektovej dokumentácie k cyklotrase P7 v časti Nižný Hrušov - Hencovce) (PDF, 166,6 kB) podrobnejšie informácie 03.11.2021
1874/2021/OD Milan Štefanko, Mária Štefanková- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (PDF, 235,09 kB) podrobnejšie informácie 03.11.2021
Dodatok 167/2021 Mesto Snina- Dodatok č. 4/2021 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/III/B/0232 (PDF, 490,05 kB) podrobnejšie informácie 02.11.2021
Dodatok 186/2021 T-MAPY s.r.o.
IČO: 43 995 187
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. 1157/2019/OM (PDF, 184,72 kB) podrobnejšie informácie 02.11.2021
Dodatok 190/2021 ENVIGEO, a.s.
IČO: 31600891
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1549/2021/OPR (ENVIGEO, a.s.) (PDF, 138,45 kB) podrobnejšie informácie 27.10.2021
Dodatok 189/2021 Slovenský Červený kríž Územný spolok Svidník
IČO: 00416266
Dohoda o ukončení zmluvy 632/2021/OPR o poskytnutí finančného príspevku(Slovenský Červený kríž-Svidník) (PDF, 854,34 kB) podrobnejšie informácie 27.10.2021
Dodatok 180/2021 Metodicko-pedagogické centrum
IČO: 00164348
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 020_MPC_NP_PoPSŠ_049 (MPC, SŠ,Medzilaborceň (PDF, 480,64 kB) podrobnejšie informácie 26.10.2021
Dodatok 158/2021 Obec Raslavice
IČO: 003222521
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1107/2019/DPR o poskytnutí dotácie (Rekonštrukcia židovskej synagógy v Raslaviciach) (PDF, 199,19 kB) podrobnejšie informácie 26.10.2021
Nájdených 10 624 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť