Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zverejnené zmluvy v CRZ (crz.gov.sk) za Prešovský samosprávny kraj od 31.3.2022 

Archív - Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok 5/2022 Obec Okrúhle
IČO: 00330868
Dodatok č. 1 k Zmluve č.1810/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Okrúhle, Pohybom ku zdraviu a poznaniu) (PDF, 133,13 kB) podrobnejšie informácie 03.02.2022
32/2022/SO/IROP Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom v Prešove
IČO: 22664980
Kolektívna zmluva PSK na rok 2022 (PDF, 407,59 kB) podrobnejšie informácie 31.01.2022
Dodatok 87/2022 Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Dodatok 87/2022 (Gymnázium, Lipany) (PDF, 149,84 kB) podrobnejšie informácie 28.01.2022
Dodatok 88/2022 Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Dodatok 88/2022/E (Spojená škola, Svidník) (PDF, 143,6 kB) podrobnejšie informácie 28.01.2022
Dodatok 6/2022 Mesto Stropkov
IČO: 00331007
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 933/2020/DPR (Rekonštrukcia ihriska s umelým trávnikom v meste Stropkov) (PDF, 182,94 kB) podrobnejšie informácie 28.01.2022
1937/2021/OM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Zmluva o úschove 1937/2021/OM (úschova hnuteľných vecí - cestmajsterstvo Lipany) (PDF, 149,62 kB) podrobnejšie informácie 20.01.2022
Dodatok 210/2021 Obec Nižný Hrušov
IČO: 00332607
Dodatok č. 1 k Zmluve č.1808/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Nižný Hrušov, Výstavba multifunkčného ihriska) (PDF, 112,47 kB) podrobnejšie informácie 20.01.2022
Dodatok 243/2021 Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
IČO: 42234531
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 892/2020/DPR (Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš - Projektová dokumentácia pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou - RO Domaša) (PDF, 195,17 kB) podrobnejšie informácie 19.01.2022
5/2022/OD Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36485250
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Abrahámovce-Vlková,prepojenie vodovodov) (PDF, 237,62 kB) podrobnejšie informácie 18.01.2022
7/2022/OD Mesto Bardejov
IČO: 00321842
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Bardejovská Nová Ves) (PDF, 247,26 kB) podrobnejšie informácie 18.01.2022
4/2022/KP Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
IČO: 0000010303
Dohoda o partnerstve (III. slovensko-poľské fórum) (PDF, 237,51 kB) podrobnejšie informácie 18.01.2022
1941/2021/OM SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
IČO: 31718523
Zmluva o uzatvorení BVB 1941/2021/OM (lv č. 12693, k.ú. Prešov) (PDF, 228,26 kB) podrobnejšie informácie 18.01.2022
Dodatok č. 242/2021 EKOVRT s.r.o.
IČO: 47 508 809
Dodatok č. 242/2021 (Ekovrt) (PDF, 143,24 kB) podrobnejšie informácie 13.01.2022
Dodatok 226/2021 Krajská galéria v Prešove
IČO: 37781286
Dodatok č.1 k Zmluve 1766/2021/OM (PDF, 203,14 kB) podrobnejšie informácie 13.01.2022
Dodatok 240/2021 Obec Víťaz
IČO: 00327981
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1603/2021/OPR (Turistické informačné centrum Obce Víťaz) (PDF, 172,3 kB) podrobnejšie informácie 11.01.2022
Dodatok 182/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Dodatok č. 03/2021 k zmluve o dodávke plynu 6503002046 č. 160/2021/DSVPaKR (PDF, 253,81 kB) podrobnejšie informácie 04.01.2022
Dodatok 222/2021 Krajské múzeum v Prešove
IČO: 37781278
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310 (PDF, 296,89 kB) podrobnejšie informácie 04.01.2022
Dodatok 184/2021 AQUATEST a.s.
IČO: 44794843
Dodatok č. 1 (Dodatok 184/2021) k Zmluve č. 1551/2021/OPR (Aquatest) (PDF, 186,78 kB) podrobnejšie informácie 04.01.2022
Dodatok 223/2021 Združenie turizmu Levoča
IČO: 36157228
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/PO/1/VI/A/0337 (1694/2021/OPR) (PDF, 420,93 kB) podrobnejšie informácie 30.12.2021
Dodatok 221/2021 Krajské múzeum v Prešove
IČO: 37781278
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 (PDF, 369,17 kB) podrobnejšie informácie 30.12.2021
Dodatok 250/2021 Dušan Žigo D&A
IČO: 44669259
Dodatok číslo 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb stravovania CRZ 250/2021/DSVPaKR (PDF, 155,89 kB) podrobnejšie informácie 30.12.2021
1947/2021/IKT DWC Slovakia, a.s.
IČO: 35918501
Dohoda o vyriešení stavu „Vendor lock-in“ k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve č. 34/2012/OINF uzatvorenej dňa 30.03.2012 (PDF, 299,94 kB) podrobnejšie informácie 30.12.2021
Dodatok 241/2021 DWC Slovakia, a.s.
IČO: 35918501
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja IIS PSK č. 453/2015/OINF (PDF, 468,01 kB) podrobnejšie informácie 30.12.2021
Dodatok 217/2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
IČO: 36038351
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EK/PO/1/IV/A/0262 (PDF, 561,81 kB) podrobnejšie informácie 21.12.2021
Dodatok 220/2021 Združenie Euroregión Tatry
IČO: 2020999101
Dodatok č.1 k Zmluve o realizácii vlastného mikroprojektu č. INT/ET/TAT/1/III/B/0275 (PDF, 4,28 MB) podrobnejšie informácie 21.12.2021
Nájdených 10 624 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť