Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zverejnené zmluvy v CRZ (crz.gov.sk) za Prešovský samosprávny kraj od 31.3.2022 

Archív - Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok 67/2021 Váš Lekár, s.r.o.
IČO: 45263230
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 697/2021/OZ (VKOC Váš lekár) (PDF, 317,22 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 68/2021 PRO SAN-MR
IČO: 52434231
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 698/2021/OZ (VKOC PRO SAN-MR) (PDF, 230,65 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 69/2021 EMED s.r.o.
IČO: 36571571
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci číslo z CRZ ÚPSK: 506/2021/OZ (VKOC EMED) (PDF, 212,27 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
729/2021/OM SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 729/2021/OM (PDF, 1,29 MB) podrobnejšie informácie 28.04.2021
730/2021/OM Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov (k.ú. Lomnička par. č. KN C 432) (PDF, 201,9 kB) podrobnejšie informácie 27.04.2021
722/2021/DRR Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17 070 775
Rámcová zmluva o zabezpečení praxe študentov Prešovskej univerzity v Prešove (PDF, 213,14 kB) podrobnejšie informácie 27.04.2021
53/2021 Združenie turizmu Levoča
IČO: 36157228
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/PO/1/III/A/0258 (PDF, 506,28 kB) podrobnejšie informácie 22.04.2021
Dodatok 54/2021 KEN–EX, spol. s r.o.
IČO: 36 454 672
Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo dňa 03.03.2017 (PDF, 83,63 kB) podrobnejšie informácie 19.04.2021
715/2021/OZ IMUNOAMB s.r.o.
IČO: 46932607
Zmluva o spolupráci VKOC (IMUNOAMB s.r.o.) (PDF, 150,92 kB) podrobnejšie informácie 15.04.2021
711/2021/OZ UNIZDRAV Prešov, s. r. o.
IČO: 36515388
Darovacia zmluva (pulzný oxymeter 675 ks) (PDF, 227,06 kB) podrobnejšie informácie 13.04.2021
712/2021/OZ SLOBYTERM, spol. s r.o.
IČO: 31719104
Zmluva č. 13/2021 o nájme nebytových priestorov („Športová hala, Stará Ľubovňa) (PDF, 249,45 kB) podrobnejšie informácie 13.04.2021
Dodatok 15/2021 Ján Stach- Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zverení majetku do správy č. 15/2021 (PDF, 275,54 kB) podrobnejšie informácie 12.04.2021
707/2021/OZ Ľubovnianska nemocnica, n. o.
IČO: 37886851
Zmluva o spolupráci VKOC (Stará Ľubovňa) (PDF, 268,72 kB) podrobnejšie informácie 12.04.2021
Dodatok č. 43/2021 INPRO POPRAD, s.r.o.
IČO: 36 501 476
Dodatok č. 43 k Mandátnej zmluve č. 966/2019/OM (PDF, 90,32 kB) podrobnejšie informácie 09.04.2021
Dodatok 44/2021 ENVIROS, s.r.o.
IČO: 50030485
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 521/2021/OM (PDF, 46,53 kB) podrobnejšie informácie 31.03.2021
697/2021/OZ Váš lekár, s.r.o.
IČO: 45263230
Zmluva o spolupráci - VKOC (Váš Lekár, s.r.o.) (PDF, 132,39 kB) podrobnejšie informácie 30.03.2021
698/2021/OZ PRO SAN-MR s.r.o.
IČO: 52434231
Zmluva o spolupráci - VKOC (PRO SAN-MR s.r.o.) (PDF, 132,54 kB) podrobnejšie informácie 30.03.2021
1076/2020/OM TATRAMAT, akciová spoločnosť
IČO: 0015242
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 1076/2020/OM (Poprad, Matejovce - vodovodná prípojka, kanalizácia) (PDF, 106 kB) podrobnejšie informácie 30.03.2021
689/2021/DIR Obec Lomnička
IČO: 00330027
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Spiš“ (PDF, 58,96 kB) podrobnejšie informácie 29.03.2021
690/2021/DIR Obec Nová Lesná
IČO: 00326445
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Spiš“ (PDF, 58,76 kB) podrobnejšie informácie 29.03.2021
Dodatok 30/2021 Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
IČO: 37781308
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č.INT/EK/PO/1/III/A/0235 (PDF, 110,53 kB) podrobnejšie informácie 25.03.2021
667/2021/DIR Obec Sukov
IČO: 00323616
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Horný Zemplín“ (PDF, 58,59 kB) podrobnejšie informácie 25.03.2021
668/2021/DIR Obec Myslina
IČO: 00323268
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Horný Zemplín“ (PDF, 58,71 kB) podrobnejšie informácie 25.03.2021
669/2021/DIR Obec Veľká Lesná
IČO: 00330230
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Spiš“ (PDF, 58,55 kB) podrobnejšie informácie 25.03.2021
670/2021/DIR Obec Mníšek nad Popradom
IČO: 00330060
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Spiš“ (PDF, 58,47 kB) podrobnejšie informácie 25.03.2021
Nájdených 10 624 záznamov, zobrazujem 276 až 300.[<<] 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť