Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok 75/2021 FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
IČO: 50494970
Dohoda o ukončení zmluvy č. 886/2020/OM (PDF, 118,68 kB) podrobnejšie informácie 20.05.2021
Dodatok 21/2021 Mesto Snina
IČO: 00323560
Dodatok č. 1/2021 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/III/B/0232 (PDF, 691,44 kB) podrobnejšie informácie 20.05.2021
1084/2020/OM TATRAMAT, akciová spoločnosť
IČO: 0015242
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB 1084/2020/OM (PDF, 176,26 kB) podrobnejšie informácie 20.05.2021
710/2021/OK Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
IČO: 31755194
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy (PDF, 7,04 MB) podrobnejšie informácie 20.05.2021
1084/2021/OD Obec Vyšný Žipov
IČO: 00332950
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (PDF, 137,55 kB) podrobnejšie informácie 20.05.2021
709/2021/OK Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
IČO: 31755194
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy (PDF, 5,52 MB) podrobnejšie informácie 20.05.2021
Dodatok 77/2021 TATRA ATELIÉR, s.r.o.
IČO: 50759612
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve 874/2020/OM (PDF, 129,42 kB) podrobnejšie informácie 19.05.2021
Dodatok 78/2021 Rudolf Skokan- Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena (PDF, 425,5 kB) podrobnejšie informácie 19.05.2021
Dodatok 79/2021 Rudolf Skokan- Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena (PDF, 120,17 kB) podrobnejšie informácie 19.05.2021
Dodatok 47/2021 Obec Zborov
IČO: 00322741
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1114/2019/DPR (PDF, 82,22 kB) podrobnejšie informácie 18.05.2021
733/2021/OM Hotel Zauber, s.r.o.
IČO: 36668826
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 733/2021/OM (PDF, 134,98 kB) podrobnejšie informácie 07.05.2021
751/2021/OE Košický samosprávny kraj
IČO: 35541016
Dohoda č. 751/2021/OE o úprave vzájomných práv a povinností (PSK, KSK) (PDF, 172,52 kB) podrobnejšie informácie 05.05.2021
748/2021/OE Unicorn Systems SK s. r. o.
IČO: 35 771 917
Dohoda o spolupráci č. 748/2021/OE (PSK, Unicorn Systems SK s. r. o. ) (PDF, 100,89 kB) podrobnejšie informácie 05.05.2021
745/2021/OD Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Topoľovka
IČO: 36164992
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Farnosť Topoľovka (PDF, 1,96 MB) podrobnejšie informácie 05.05.2021
637/2021/OM Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o pripojení č. 637/2021/OM (Východoslovenská distribučná, a.s.) (PDF, 1,66 MB) podrobnejšie informácie 04.05.2021
746/2021/OD Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré
IČO: 31999875
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy (PDF, 60,63 kB) podrobnejšie informácie 04.05.2021
742/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a. s. (PDF, 168,48 kB) podrobnejšie informácie 03.05.2021
31/2021/OM Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička
IČO: 31999522
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 31/2021/OM (PDF, 105,72 kB) podrobnejšie informácie 30.04.2021
Dodatok 6/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/III/B/0214 (PDF, 508,14 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 65/2021 Žilinská univerzita v Žiline
IČO: 00397563
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo - PDO 1008-2019-OD zo dňa 28.04.2021 (PDF, 149,15 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 67/2021 Váš Lekár, s.r.o.
IČO: 45263230
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 697/2021/OZ (VKOC Váš lekár) (PDF, 317,22 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 68/2021 PRO SAN-MR
IČO: 52434231
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 698/2021/OZ (VKOC PRO SAN-MR) (PDF, 230,65 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 69/2021 EMED s.r.o.
IČO: 36571571
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci číslo z CRZ ÚPSK: 506/2021/OZ (VKOC EMED) (PDF, 212,27 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
729/2021/OM SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 729/2021/OM (PDF, 1,29 MB) podrobnejšie informácie 28.04.2021
730/2021/OM Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov (k.ú. Lomnička par. č. KN C 432) (PDF, 201,9 kB) podrobnejšie informácie 27.04.2021
Nájdených 10 437 záznamov, zobrazujem 226 až 250.[<<] 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 07.12.2021 HoreTlačiť