Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok 205/2021 Obnova kultúrnych tradícií, n.o.
IČO: 50137956
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/PO/1/VI/A/0335 (PDF, 639,91 kB) podrobnejšie informácie 25.11.2021
1897/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (PDF, 232,49 kB) podrobnejšie informácie 23.11.2021
1898/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (PDF, 227,7 kB) podrobnejšie informácie 23.11.2021
1893/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (PDF, 236,43 kB) podrobnejšie informácie 18.11.2021
Dodatok 165/2021 Obec Kapušany
IČO: 00327239
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 911/2020/DPR o poskytnutí dotácie (Vypracovanie projektových dokumentácií pre cyklotrasy v katastri obce Kapušany) (PDF, 198,76 kB) podrobnejšie informácie 15.11.2021
Dodatok 178/2021/OE Gymnázium
IČO: 00161047
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1747/2021/OE o poskytnutí dotácie v roku 2021 z rozpočtu MŠVVaŠ SR (Gymnázium, Lipany) (PDF, 97 kB) podrobnejšie informácie 15.11.2021
Dodatok 179/2021/OE Spojená škola
IČO: 37947931
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1760/2021/OE o poskytnutí dotácie v roku 2021 z rozpočtu MŠVVaŠ SR (SŠ, Svidník) (PDF, 97,67 kB) podrobnejšie informácie 15.11.2021
Dodatok 145/2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO: 50349287
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (PDF, 310,39 kB) podrobnejšie informácie 12.11.2021
Dodatok 195/2021 SAD Poprad a.s.
IČO: 36479560
Dodatok č. 21 k zmluve 140/2009/OOD (SAD Poprad) (PDF, 125,76 kB) podrobnejšie informácie 11.11.2021
Dodatok 156/2021 M o A M, o.z.
IČO: 51637472
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 914/2020/DPR (M o A M, o.z. - Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie pre zlegalizovanie a vyznačenie cyklopturistických trás v cieľovom území okresu Svidník) (PDF, 168,62 kB) podrobnejšie informácie 09.11.2021
Dodatok 173/2021 Obec Nižný Hrušov
IČO: 00332607
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 909/2020/DPR (Obec Nižný Hrušov - Vypracovanie projektovej dokumentácie k cyklotrase P7 v časti Nižný Hrušov - Hencovce) (PDF, 166,6 kB) podrobnejšie informácie 03.11.2021
1874/2021/OD Milan Štefanko, Mária Štefanková- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (PDF, 235,09 kB) podrobnejšie informácie 03.11.2021
Dodatok 167/2021 Mesto Snina- Dodatok č. 4/2021 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/III/B/0232 (PDF, 490,05 kB) podrobnejšie informácie 02.11.2021
Dodatok 186/2021 T-MAPY s.r.o.
IČO: 43 995 187
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. 1157/2019/OM (PDF, 184,72 kB) podrobnejšie informácie 02.11.2021
Dodatok 190/2021 ENVIGEO, a.s.
IČO: 31600891
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1549/2021/OPR (ENVIGEO, a.s.) (PDF, 138,45 kB) podrobnejšie informácie 27.10.2021
Dodatok 189/2021 Slovenský Červený kríž Územný spolok Svidník
IČO: 00416266
Dohoda o ukončení zmluvy 632/2021/OPR o poskytnutí finančného príspevku(Slovenský Červený kríž-Svidník) (PDF, 854,34 kB) podrobnejšie informácie 27.10.2021
Dodatok 180/2021 Metodicko-pedagogické centrum
IČO: 00164348
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 020_MPC_NP_PoPSŠ_049 (MPC, SŠ,Medzilaborceň (PDF, 480,64 kB) podrobnejšie informácie 26.10.2021
Dodatok 158/2021 Obec Raslavice
IČO: 003222521
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1107/2019/DPR o poskytnutí dotácie (Rekonštrukcia židovskej synagógy v Raslaviciach) (PDF, 199,19 kB) podrobnejšie informácie 26.10.2021
Dodatok 160/2021 Mesto Stropkov
IČO: 00331007
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1111/2019/DPR o poskytnutí dotácie (Rekonštrukcia zimného štadióna v Stropkove 1. etapa) (PDF, 198,73 kB) podrobnejšie informácie 26.10.2021
Dodatok 155/2021 Mesto Prešov
IČO: 00327646
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 40/2019/DPR o poskytnutí dotácie (Prešov, Vyhliadková monitorovacia veža na Malkovskej hôrke) (PDF, 199,34 kB) podrobnejšie informácie 26.10.2021
Dodatok 171/2021 Obec Zborov
IČO: 00322741
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1114/2019/DPR o poskytnutí dotácie (Dofinancovanie projektu Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko - slovenskom pohraničí) (PDF, 199 kB) podrobnejšie informácie 26.10.2021
Dodatok 168/2021 Mesto Veľký Šariš
IČO: 00327972
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 953/2019/ORR o poskytnutí dotácie (Veľký Šariš, Prestavba skladových priestorov na šatne športovcov) (PDF, 198,95 kB) podrobnejšie informácie 26.10.2021
Dodatok 157/2021 Obec Vyšný Mirošov
IČO: 00331244
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1656/2021/OPR (Multifunkčné ihrisko s altánkom - Obec Výšný Mirošov) (PDF, 184,81 kB) podrobnejšie informácie 26.10.2021
Dodatok 164/2021 Hokejová akadémia Slávia Prešov
IČO: 50601024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 955/2019/ORR (Tréningová zimná športová hala, šatne a kryté športovisko - Hokejová akadémia Slávia Prešov) (PDF, 198,05 kB) podrobnejšie informácie 26.10.2021
Dodatok 148/2021 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok
IČO: 31999701
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1625/2021/OPR1 (Sanácia Kaplnky Kristovho pádu - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok) (PDF, 176,95 kB) podrobnejšie informácie 20.10.2021
Nájdených 10 291 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 09.08.2021 HoreTlačiť