Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zverejnené zmluvy v CRZ (crz.gov.sk) za Prešovský samosprávny kraj od 31.3.2022 

Archív - Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok 27/2022 LESY Slovenskej republiky, š. p. organizačná zložka OZ Šariš
IČO: 36038351
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EK/PO/1/IV/A/0262 (PDF, 262,56 kB) podrobnejšie informácie 30.03.2022
170/2022/OD SITEL s.r.o.
IČO: 31668305
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Optický kábel - obec Plaveč) (PDF, 185,44 kB) podrobnejšie informácie 28.03.2022
171/2022/OD Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Slovak Telekom - obec Záborské) (PDF, 188,41 kB) podrobnejšie informácie 28.03.2022
169/2022/OD Mesto Podolínec
IČO: 00330132
Zámenná zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy (mesto Podolínec) (PDF, 994,73 kB) podrobnejšie informácie 28.03.2022
Dodatok 17/2022 Obec Dúbrava
IČO: 00322946
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zverení ďalšieho majetku do správy a zmluve o zriadení vecného bremena č. 1944/2021/OM (PDF, 213,2 kB) podrobnejšie informácie 28.03.2022
166/2022/OE The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o. z.
IČO: 42418232
Dohoda o spolupráci č. 166/2022/OE (PSK, DoFE) (PDF, 197,05 kB) podrobnejšie informácie 21.03.2022
Dodatok 30/2022 HYDROARCH, s.r.o.
IČO: 36474894
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1868/2021/OM (PDF, 193,36 kB) podrobnejšie informácie 17.03.2022
161/2022/OPR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Dohoda o úprave práv a povinností - SÚC PSK (PDF, 220,86 kB) podrobnejšie informácie 11.03.2022
143/2022/OM JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA- Dohoda o použití cestného motorového vozidla (Budziňáková) (PDF, 128,06 kB) podrobnejšie informácie 08.03.2022
Dodatok 20/2022 Prešovský samosrávny kraj
IČO: 37870475
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_045 (MPC, SOŠ dopravná, Prešov) (PDF, 243,92 kB) podrobnejšie informácie 03.03.2022
132/2022/OD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (VnT-vodovod) (PDF, 184,51 kB) podrobnejšie informácie 28.02.2022
133/2022/OD SPP - distribúcia, a.s.
IČO: 35910739
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Habura-plynovod) (PDF, 190,94 kB) podrobnejšie informácie 28.02.2022
135/2022/OD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Veľký Šariš_Ruščak) (PDF, 192,31 kB) podrobnejšie informácie 28.02.2022
Dodatok 13/2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO: 31322000
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 648/2021/DRR (PDF, 160,26 kB) podrobnejšie informácie 24.02.2022
Dodatok 206/2021 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
IČO: 00166260
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov z IS KN č. 1058/2019/IKT (PDF, 173,98 kB) podrobnejšie informácie 18.02.2022
12/2022/OM Mesto Kežmarok
IČO: 00326283
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB č.12/2022/OM (k.ú. Kežmarok) (PDF, 200,28 kB) podrobnejšie informácie 15.02.2022
128/2022/OM JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA- Dohoda o použití cestného motorového vozidla128/2022/OM (Budziňáková) (PDF, 117,49 kB) podrobnejšie informácie 15.02.2022
Dodatok 1/2022 Podieloví spoluvlastnící- Dodatok č.1 (Zmluva č.1554/2021/OM) - zámena Stráže pod Tatrami (PDF, 367,11 kB) podrobnejšie informácie 11.02.2022
15/2022/OM Mesto Vranov nad Topľou
IČO: 00332933
Zmluva o BKZ a zverení do správy a BVB 15/2022/OM (k.ú. Vranov nad Topľou) (PDF, 206,31 kB) podrobnejšie informácie 10.02.2022
118/2022/OM JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA- Dohoda o použití cestného motorového vozidla (Budziňáková) (PDF, 132,81 kB) podrobnejšie informácie 09.02.2022
119/2022/OM JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA- Dohoda o použití cestného motorového vozidla (PDF, 131,54 kB) podrobnejšie informácie 09.02.2022
Dodatok 10/2022 Ústecký kraj
IČO: 70892156
Dodatok č. 1 k Partnerskej zmluve (RFC) (PDF, 470,69 kB) podrobnejšie informácie 07.02.2022
45/2022/DRR PRO COMMUNIO, o. z.
IČO: 42027624
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č.1933/20321/DRR (Stratégia rozvoja cestovného ruchu v strategicko-plánovacom regióne Šariš) (PDF, 119,42 kB) podrobnejšie informácie 07.02.2022
Dodatok 03/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu č. 160/2021/DSVPaKR (PDF, 207,11 kB) podrobnejšie informácie 07.02.2022
Dodatok 9/2022 Gabriela Antalová- Dodatok 9/2022 (k zmluve č.1866/2021/OM) (PDF, 159,83 kB) podrobnejšie informácie 03.02.2022
Nájdených 10 624 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť