Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
31/2014/OSB KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO: 31 595 545
Rámcová zmluva č. RZ 001/2014 o poskytnutí poistných služieb (PDF, 122,5 kB) podrobnejšie informácie 654 991 045,00 € 31.01.2014
1566/2021/OF Európska investičná banka- Zmluva o financovaní projektu Prešovská regionálna infraštruktúra III (PDF, 1,98 MB) podrobnejšie informácie 30 000 000,00 € 17.06.2021
673/2014/OF Európska investičná banka- Úverová zmluva č. 673/2014/OF (EIB) (PDF, 336,34 kB) podrobnejšie informácie 25 000 000,00 € 31.12.2014
9/2019/OF Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO: 00151742
Zmluva č. 9/2019/OF(Návratná finančná výpomoc MF) (PDF, 57,17 kB) podrobnejšie informácie 12 000 000,00 € 10.01.2019
736/2020/OF UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.pobočka zahraničnej banky
IČO: 47251336
Zmluva o úverovom rámci č. 736/2020/OF (PDF, 579,29 kB) podrobnejšie informácie 10 000 000,00 € 27.07.2020
Dodatok 232/2021 SAD Humenné, a.s.
IČO: 36477508
Dodatok č. 19 k zmluve 139/2009/OD (SAD Humenné) (PDF, 123,19 kB) podrobnejšie informácie 9 498 059,00 € 17.12.2021
Dodatok 231/2021 SAD Prešov, a.s.
IČO: 36477125
Dodatok č. 23 k zmluve 138/2009/OOD (SAD Prešov) (PDF, 121,35 kB) podrobnejšie informácie 9 226 059,00 € 17.12.2021
Dodatok 224/2019 SAD Prešov, a. s.
IČO: 36 477 125
Dodatok č. 17 k Zmluve o službách vo verejnom záujme (PDF, 54,22 kB) podrobnejšie informácie 8 291 375,00 € 20.12.2019
Dodatok 221/2019 SAD Humenné, a. s.
IČO: 36 477 508
Dodatok č. 14 k Zmluve o službách vo verejnom záujme (PDF, 53,85 kB) podrobnejšie informácie 8 235 967,00 € 20.12.2019
975/2020/OF Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO: 00151742
Zmluva č. 975/2020/OF (PDF, 60,43 kB) podrobnejšie informácie 7 762 642,00 € 02.10.2020
Dodatok 245/2021/OOD Slovenská autobusová doprava Poprad a.s.
IČO: 36479560
Dodatok č. 22 k zmluve 140/2009/OD (SAD Poprad) (PDF, 119,68 kB) podrobnejšie informácie 7 501 890,00 € 17.12.2021
Dodatok 3/2012 Prima banka Slovensko a.s.
IČO: 31575951
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) - dodatok č.3 (PDF, 381,35 kB) podrobnejšie informácie 7 000 000,00 € 27.08.2012
1686/2021/OD Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 (PDF, 3,76 MB) podrobnejšie informácie 6 490 777,14 € 12.07.2021
Dodatok 223/2019 Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
IČO: 36 479 560
Dodatok č. 18 k Zmluve o službách vo verejnom záujme (PDF, 54,82 kB) podrobnejšie informácie 6 084 973,00 € 20.12.2019
524/2016/OCMS Zväzok Euroregión Tatry
IČO: 490510603
Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 (PDF, 627,97 kB) podrobnejšie informácie 5 956 041,96 € 26.07.2016
1687/2021/OD Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina (PDF, 3,56 MB) podrobnejšie informácie 5 739 332,97 € 12.07.2021
650/2017/OOD Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Zmluva o poskytnutí NFP č. 650/2017/OOD (PDF, 7,08 MB) podrobnejšie informácie 5 540 592,32 € 18.08.2017
886/2020/OM FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.
IČO: 50 494 970
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 886/2020/OM (FTA) (PDF, 127,29 kB) podrobnejšie informácie 5 500 000,00 € 28.08.2020
Dodatok 94/2013 SAD Prešov a.s.
IČO: 36477125
Dodatok č. 10 k Zmluve 138/2009/OOD (PDF, 77,58 kB) podrobnejšie informácie 5 408 057,00 € 15.08.2013
522/2016/OCMS Združenie Karpatský euroregión Poľsko
IČO: 691539554
Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-18-0001/16 (PDF, 577,44 kB) podrobnejšie informácie 5 334 089,22 € 08.07.2016
Dodatok 95/2013 SAD Humenné a.s.,
IČO: 36477508
Dodatok č. 10 k Zmluve 139/2009/OOD (PDF, 79,61 kB) podrobnejšie informácie 5 328 135,00 € 15.08.2013
1547/2021/OM Ľubovnianska nemocnica n. o.
IČO: 37886851
Zmluva o odpisovaní technického zhodnotenia prenajatého hmotného majetku č. 1547/2021/OM (Ľubovnianska nemocnica) (PDF, 68,74 kB) podrobnejšie informácie 5 178 941,12 € 14.06.2021
Dodatok 18/2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO: 50349287
Dodatok č. 3 NFP IROP-Z-302011F198-11-11 (Kapušany - Demjata) (PDF, 3,57 MB) podrobnejšie informácie 5 014 575,39 € 22.02.2021
Dodatok 50/2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011F198-11-11 (PDF, 3,75 MB) podrobnejšie informácie 5 007 127,13 € 04.06.2020
Dodatok 132/2017 Európska investičná banka- Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve (PDF, 1,89 MB) podrobnejšie informácie 5 000 000,00 € 06.09.2017
Nájdených 10 437 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 07.12.2021 HoreTlačiť