Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zverejnené zmluvy v CRZ (crz.gov.sk) za Prešovský samosprávny kraj od 31.3.2022 

Archív - Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
31/2014/OSB KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO: 31 595 545
Rámcová zmluva č. RZ 001/2014 o poskytnutí poistných služieb (PDF, 122,5 kB) podrobnejšie informácie 654 991 045,00 € 31.01.2014
1566/2021/OF Európska investičná banka- Zmluva o financovaní projektu Prešovská regionálna infraštruktúra III (PDF, 1,98 MB) podrobnejšie informácie 30 000 000,00 € 17.06.2021
673/2014/OF Európska investičná banka- Úverová zmluva č. 673/2014/OF (EIB) (PDF, 336,34 kB) podrobnejšie informácie 25 000 000,00 € 31.12.2014
9/2019/OF Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO: 00151742
Zmluva č. 9/2019/OF(Návratná finančná výpomoc MF) (PDF, 57,17 kB) podrobnejšie informácie 12 000 000,00 € 10.01.2019
736/2020/OF UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.pobočka zahraničnej banky
IČO: 47251336
Zmluva o úverovom rámci č. 736/2020/OF (PDF, 579,29 kB) podrobnejšie informácie 10 000 000,00 € 27.07.2020
Dodatok 232/2021 SAD Humenné, a.s.
IČO: 36477508
Dodatok č. 19 k zmluve 139/2009/OD (SAD Humenné) (PDF, 123,19 kB) podrobnejšie informácie 9 498 059,00 € 17.12.2021
Dodatok 231/2021 SAD Prešov, a.s.
IČO: 36477125
Dodatok č. 23 k zmluve 138/2009/OOD (SAD Prešov) (PDF, 121,35 kB) podrobnejšie informácie 9 226 059,00 € 17.12.2021
Dodatok 224/2019 SAD Prešov, a. s.
IČO: 36 477 125
Dodatok č. 17 k Zmluve o službách vo verejnom záujme (PDF, 54,22 kB) podrobnejšie informácie 8 291 375,00 € 20.12.2019
Dodatok 221/2019 SAD Humenné, a. s.
IČO: 36 477 508
Dodatok č. 14 k Zmluve o službách vo verejnom záujme (PDF, 53,85 kB) podrobnejšie informácie 8 235 967,00 € 20.12.2019
975/2020/OF Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO: 00151742
Zmluva č. 975/2020/OF (PDF, 60,43 kB) podrobnejšie informácie 7 762 642,00 € 02.10.2020
Dodatok 245/2021/OOD Slovenská autobusová doprava Poprad a.s.
IČO: 36479560
Dodatok č. 22 k zmluve 140/2009/OD (SAD Poprad) (PDF, 119,68 kB) podrobnejšie informácie 7 501 890,00 € 17.12.2021
30/2022/OE Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Zmluva o poskytnutí NFP č. 30/2022/OE (SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov) (PDF, 5,56 MB) podrobnejšie informácie 7 037 436,61 € 31.01.2022
Dodatok 3/2012 Prima banka Slovensko a.s.
IČO: 31575951
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) - dodatok č.3 (PDF, 381,35 kB) podrobnejšie informácie 7 000 000,00 € 27.08.2012
1686/2021/OD Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 (PDF, 3,76 MB) podrobnejšie informácie 6 490 777,14 € 12.07.2021
Dodatok 223/2019 Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
IČO: 36 479 560
Dodatok č. 18 k Zmluve o službách vo verejnom záujme (PDF, 54,82 kB) podrobnejšie informácie 6 084 973,00 € 20.12.2019
524/2016/OCMS Zväzok Euroregión Tatry
IČO: 490510603
Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 (PDF, 627,97 kB) podrobnejšie informácie 5 956 041,96 € 26.07.2016
1687/2021/OD Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina (PDF, 3,56 MB) podrobnejšie informácie 5 739 332,97 € 12.07.2021
650/2017/OOD Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Zmluva o poskytnutí NFP č. 650/2017/OOD (PDF, 7,08 MB) podrobnejšie informácie 5 540 592,32 € 18.08.2017
886/2020/OM FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.
IČO: 50 494 970
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 886/2020/OM (FTA) (PDF, 127,29 kB) podrobnejšie informácie 5 500 000,00 € 28.08.2020
Dodatok 94/2013 SAD Prešov a.s.
IČO: 36477125
Dodatok č. 10 k Zmluve 138/2009/OOD (PDF, 77,58 kB) podrobnejšie informácie 5 408 057,00 € 15.08.2013
522/2016/OCMS Združenie Karpatský euroregión Poľsko
IČO: 691539554
Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-18-0001/16 (PDF, 577,44 kB) podrobnejšie informácie 5 334 089,22 € 08.07.2016
Dodatok 95/2013 SAD Humenné a.s.,
IČO: 36477508
Dodatok č. 10 k Zmluve 139/2009/OOD (PDF, 79,61 kB) podrobnejšie informácie 5 328 135,00 € 15.08.2013
1547/2021/OM Ľubovnianska nemocnica n. o.
IČO: 37886851
Zmluva o odpisovaní technického zhodnotenia prenajatého hmotného majetku č. 1547/2021/OM (Ľubovnianska nemocnica) (PDF, 68,74 kB) podrobnejšie informácie 5 178 941,12 € 14.06.2021
Dodatok 18/2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO: 50349287
Dodatok č. 3 NFP IROP-Z-302011F198-11-11 (Kapušany - Demjata) (PDF, 3,57 MB) podrobnejšie informácie 5 014 575,39 € 22.02.2021
Dodatok 50/2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011F198-11-11 (PDF, 3,75 MB) podrobnejšie informácie 5 007 127,13 € 04.06.2020
Nájdených 10 624 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť