Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Kanalizácia, vodovod Vodohospodárstvo vodovod + kanalizácia Kanalizácia, vodovod viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Rekonštrukcia ocu Budovy obecný úrad Rekonštrukcia budovy ocu menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Protipovodňové opatrenia Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Proti povodňové opatrenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Kamerový systém Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Zavedenie kamerového systému menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Rekonštrukcia KD, prístrešok Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia budovy KD 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Oplotenie cintorína Verejné priestranstvá cintoríny Oplotenie cintorína 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Cestná komunákacia k cintorínu a parkovisko Doprava miestne komunikácie Cestná komunikácie k cintorínu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Cestná komunikácia, chodník Doprava miestne komunikácie Opraca cestnej komunikácie, chodník 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Cestná komunikácie k cintorínu Doprava miestne komunikácie Cestná komunikácie k cintorínu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Mosty a oporné múry Doprava mosty, lávky, priepusty Oprava mosty, oporné múry 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Oddychová zóna Verejné priestranstvá oddychová zóna Oddychová zóna 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Oľšinkov obec Oľšinkov Oľšinkov Rekonštrukcia pristupovej cesty do obce a ku kultúrnym pamiatkam a prírodným zaujimavostiam Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia prístupových ciest do obce a k kultúrnym pamiatkam a prírodným zaujímavostiam 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň n/L Radvaň n/L Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Rekonštrukcia ZS s MS Školstvo a vzdelávanie MŠ + ZŠ vybudovanie oplotenia, rekonštrukcia telocvične 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Dobudovanie kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia + ČOV Dobudovanie kanalizácie a ČOV 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Výstavba vodovodu Vodohospodárstvo vodovod Výstavba vodovodu v obci viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Nabíjacia stanica pre elektromobily Doprava nabíjacie stanice Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily neuvedené
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Projektová dokumentácia na vodovod Dokumentácia projektová dokumentácia Projektová dokumentácia na vystavbu vodovodu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň n/L Radvaň n/L Cyklochodníky Doprava cyklochodníky neuvedené
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Odvodňovací kanál Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Výstavba odvodňovacieho kanálu neuvedené
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň n/L Radvaň n/L Rekoštrukcia chaty Budovy budovy iné Rekonštrukcia budovy na realizáciu kultúrnych podujatí neuvedené
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Rekonštrukcia lávky Doprava mosty, lávky, priepusty neuvedené
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Rekonštrukcia a výstavba chodníkov Doprava miestne komunikácie neuvedené
Horný Zemplín, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Miestne komunikácie Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestnych komunikácí neuvedené
Horný Zemplín, Medzilaborce, Repejov Obec Repejov Repejov Bezpečnostné kamery v obci Repejov Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového systému pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a ich majetku menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Rokytovce Rokytovce Rokytovce Zriadenie kamerového systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Zriadenie kamerové systému na verejných priestranstvách v obci s cieľom zabezpečiť zvýšenie miery bezpečnosti a zníženie kriminality. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Rokytovce Rokytovce Rokytovce Zriadenie obchodu Služby a obchod kamenné predajne Vybudovanie, resp. rekonštrukcia budovy s cieľom zriadenia obchodnej prevádzky s rozličným tovarom, vrátane potravín. Vytvorenie nových pracovných miest a uprednostnenie znevýhodnených skupín obyvateľov s cieľom zníženie nezamestnanosti a zabezpečenia lepšej občianskej vybavenosti. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Rokytovce Rokytovce Rokytovce Zriadenie pojazdnej predajne Služby a obchod pojazdné predajne Zabezpečenie predaja zmiešaného tovaru pre obyvateľov obce a okolia formou pojazdnej predajne. Nevyhnutnosťou je kúpa vhodného vozidla, ktoré by na tento účel slúžilo. Vytvorenie nových pracovných miest a uprednostnenie znevýhodnených skupín obyvateľov s cieľom zníženie nezamestnanosti a zabezpečenia lepšej občianskej vybavenosti. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Rokytovce Rokytovce Rokytovce Oprava miestnej komunikácie Doprava miestne komunikácie Nevýhnutná oprava miestnych komunikácií (v súčasnosti v dezolátnom stave) s celkovou dĺžkou cca 1 km a šírkou 4 - 5 m, ktoré zabezpečujú: a) prístupové cesty k rodinným domom, b) prístup podnikateľských subjektov k poľnohospodárskemu družstvu v obci. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice Svetlice Svetlice Zateplenie budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu Budovy kultúrny dom Zateplenie budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice Svetlice Svetlice Oplotenie cintorína Verejné priestranstvá cintoríny Cintorín je oplotený starým drôteným pletivom, ktoré je na mnohých miestach zničené a roztrhané. V dôsledku toho sa na cintoríne zdržiava divá zver, ktorá ničí pomníky. Taktiež, chceme oddeliť cintorín od susediacich záhrad obyvateľov, a to usadením plota z betónových dielcov. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice Svetlice Svetlice Oprava a rekonštrukcia Domu smútku Budovy domy smútku V obci Svetlice bola v roku 2009 čiastočne zrekonštruovaná budova bývalého stravovacieho zariadenia na Dom smútku. Zub času sa však podpísal už aj na zrekonštruovanej časti budovy. Je potrebné vymeniť dlažbu, nakoľko je popraskaná. Je potrebné vymeniť rozvodnú elektrickú skriňu. Máme v pláne, vymeniť strechu na Dome smútku, zrekonštruovať WC, opraviť ďalšie časti budovy, ktoré by sme mohli prenajať pohrebnej službe, kde by si naši občania mohli zakúpiť kvety, vence, kahance a nemuseli by cestovať do 20 km vzdialeného mesta. Chceme rozšíriť pietnu miestnosť, nakoľko pri súčasnej epidemiologickej situácii je priestor pietnej časti veľmi malý. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice Svetlice Svetlice Múzeum historie obce Svetlice Kultúra kultúrna infraštruktúra V obci Svetlice sa nachádza budova starej školy, ktorá je síce majetkom Gréckokatolíckej cirkvi, ale v prípade rekonštruckie, výjde obci v ústrety dlhodobým prenájmom. Zatiaľ sme v štádiu rozhodovania, či by sme išli do opravy a rekonštrukcie starej školy (čo by malo svoje čaro), alebo vezmeme do prenájmu alebo odkúpime, starý rodinný dom, kde by sme chceli zozbierať históriu našej obce a vybudovať tak menšie múzeum, ktoré by bolo k dispozícii aj turistom. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice Svetlice Svetlice Vybudovanie cesty na cintorín Doprava miestne komunikácie Prístupová cesta na cintorín je iba trávnato kamenný úsek, ktorý je smerovaný do kopca. Pri výstupe nejakej techniky na cintorín, je výjazd dosť problematický, hlavne v daždivých obdobiach. Taktiež výstup smútočného sprievodu je dosť ťažký. Chceli by sme vybudovať prístupovú cestu na cintorín potiahnutím asvaltovej vrstvy, ktorá bude ohraničená obrubníkmi. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Svetlice Svetlice Svetlice Priestor na spoločenské a kultúrne podujatia Kultúra kultúrna infraštruktúra V obci Svetlice nemáme ihrisko, kde by sa mohli konať rôzne spoločenské akcie a podujatia. Za budovou Kultúrneho domu sa však nachádza priestor, ktorý by sme chceli využiť na takýto účel. Je potrebná úprava trávnatej plochy, okrasná výsadba a vybudovanie altánku. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Výrava Rekonštrukcia autob.zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Rekonštrukcia dvoch autobusových zastávok 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Výrava Rekonštrukcia kotolne a rozvodov Budovy budovy iné Rekonštr.kotolne v budove pre komunitnú a spolkovú činnosť 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Výrava Zateplenie budovy OcÚ Budovy obecný úrad Zateplenie fasády a rekonštrukcia chodníka pri budove Ocu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Výrava Vybudovanie čističiek odp.vôd Vodohospodárstvo ČOV Zabezpečenie likvidácie odpadových vôd z domácnosti 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Výrava Zriadenie školy v prírode Školstvo a vzdelávanie Rekonštr.interiérových priestorov na zriadenie školy v prírode 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Vyrava Vybudovanie Multifunk. Ihriska Šport a voľný čas športoviská Vybudovanie multifunkčného ihriska 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Vyrava Vyrava Múzeum tradícii a remesiel Kultúra kultúrna infraštruktúra Rekonštrukcia budovy starej školy na múzeum 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Vyýrava Náučný chodník k voj.cintorínom CR infraštruktúra CR Obnova náuč.chodníka a prepojenie voj.cintorínov z I.sv.vojny 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Výrava Dokončenie výstavby mosta Doprava mosty, lávky, priepusty Dokončenie výstavby mosta, ktorý rieši prístup k rod. domom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou Vybudovanie zariadení sociálnych služieb, Belá nad Cirochou Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Obec Belá nad Cirochou patrí počtom obyvateľov k najväčším obciam v širšom regióne celého Zemplína, avšak v rámci sociálnych služieb poskytuje len terénnu opatrovateľskú službu. Vzhľadom na priemerný vek obyvateľov obce a dopyt po týchto službách, sú tieto zariadenia v obci potrebné. Obyvatelia našej obce sú v súčasnosti klientami zariadení pre seniorov v meste Snina. Okrem toho by priamo v obci vznikli nové pracovné príležitosti a obec by tak bola atraktívnejšou aj pre obyvateľov v produktívnom veku. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou obec Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti v obci Belá nad Cirochou MRK tvrdé aktivity na podporu integrácie Rekonštrukcia miestnych komunikácií, výstavba chodníka pre peších 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou obec Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou Projektová dokumentácia pre stavbu Technická vybavenosť, Ul. A. Burika, Belá nad Cirochou Dokumentácia projektová dokumentácia Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou obec Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou Tradičné piesne na Hornom Zemplíne Kultúra mäkké aktivity v oblasti kultúry Obstaranie krojov a krojových súčastí - Kroj Horný Zemplín pre spevácku skupinu Cimbor, zakúpenie 1 ks akordeóna, zakúpenie 3 ks zónových mikrofónov s priestorovým rozsahom 50 a príprava nového programu, ktorý bude prezentovaý na verejnom podujatí, ktoré bude zdarma 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou obec Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou Zlepšenie infraštruktúry pre verejnú osobnú dopravu v obci Belá nad Cirochou Doprava parkoviská Výstavba: Odstavná plocha pre motorové vozidlá, Chodník pre peších, Prístrešok autobusovej dopravy 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou obec Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou Prístupová cesta k furmanskému areálu, Belá nad Cirochou Doprava miestne komunikácie Vybudovanie účelovej miestnej komunikácie v extraviláne obce Belá nad Cirochou pre zabezpečenie prístupu k furmanskému areálu v lokalite Topovné 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou obec Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch, Furmanský areál, Belá nad Cirochou CR agroturistika Výstavba Furmanského domu, hotela pre kone, altánku, stajne, príprava podujatia viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Brezovec obec Brezovec Brezovec Výstavba autobusovej zastavky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výstavba novej autobusovej zástavky menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Brezovec obec Brezovec intravilán obce Brezovec výstavba prístupovej obecnej cesty Doprava miestne komunikácie výstavba prístupovej obecnej cesty k rodinným domom menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Čukalovce Čukalovce Čukalovce Rekonštrukcia miestných komunikácií Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestných komunikácií 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou obec Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou Dobudovanie kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia Dobudovanie kanalizácie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou obec Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou Ochrana pred povodňami Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Protipovodňové opatrenia 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou Obec Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou Oplotenie areálu školy Školstvo a vzdelávanie Oplotenie pozemku 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou Obec Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou Oplotenie polyfunkčného objektu Budovy polyfunkčné budovy Oplotenie pozemku 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou Obec Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou Rekonštrukcia budovy TJ Šport a voľný čas šatne, tribúny a sociálne zariadenia Dobudovanie sociálnych zariadení, spoločenskej miestnosti a rekonštrukcia diváckej tribúny z pohľadu bezpečnosti diváka 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou obec Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou Chodník pre peších Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníka na ceste ku ZŠ a MŠ 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Dlhé nad Cirochou Obec Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou Úprava cesty Doprava miestne komunikácie Spevnenie telesa cesty 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Dúbrava Vybudovanie bezbarierového vstupu do budovy Kultúrneho domu-bočný vchod s vybudovaním chodníka s prístreškom Budovy kultúrny dom Hlavný vchod do Kultúrnmeho domu má veľa schodov a bolo by prorblematický previesť bezbarierový vchod . V obci máme ľudi, ktorí sú odkázaní na vozík. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Hostovice obec Hostovice Hostovice Vyhliadková veža CR infraštruktúra CR Výstavba vyhliadkovej veže 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Kalná Roztoka odstavná plocha Doprava parkoviská v obci sa nachádza NKP - drevený kostolík, ktorý navštevuje veľa turistov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a nemajú kde parkovať 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Kalná Roztoka obec Kalná Roztoka Kalná Roztoka Rekonštrukcia obecnej komunikácie Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia obecnej komunikacie, pokládka asfaltu 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Klenová Klenová Bezplatná wi-fi v obci Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve, pre obyvateľov obce 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Klenová Klenová Podpora agropodnikania Zamestnanosť poľnohospodárstvo Nákup poľnohosp.techniky 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Klenová Klenová Vystavba kamerového systemu Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia strechy kulturného domu bežný Budovy kultúrny dom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Malá zasadačka KD - rekonštrukcia bežný Budovy kultúrny dom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia strechy obecnej bytovky bežný Budovy bývanie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Zateplenie obecnej bytovky bežný Budovy bývanie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Cesta na cintorín bežný Doprava miestne komunikácie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Oplotenie cintorína bežný Verejné priestranstvá cintoríny 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba parkoviska pri Dome smútku bežný Doprava parkoviská 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba detského ihriska bežný Šport, voľný čas športoviská menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba multifunkčného ihriska bežný Šport, voľný čas športoviská 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia obecného úradu bežný Budovy obecný úrad 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba šatní futbalové ihrisko bežný Šport, voľný čas šatne, tribúny a sociálne zariadenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Oprava obecných komunikácií bežný Doprava miestne komunikácie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Prístavba školskej jedálne bežný Budovy budovy iné 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Úprava parkoviska a terenu pri KD bežný Doprava parkoviská 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba hasičskej zbrojnice bežný Budovy hasičská zbrojnica 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia verejného osvetlenia integrovaný Energetika elektrina a teplo Výmena zasatralých svietisiel za úspernejšie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia bytovky integrovaný Energetika elektrina a teplo Zateplenie strechy a obvodových stien 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia kotolne ZŠsMŠ integrovaný Energetika elektrina a teplo Výmena kotlov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba chodníka integrovaný Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníkov - bezpečnosť občanov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Protipovodňovea vodozadržne opatrenie integrovaný Riešenia v environmentálnej oblasti ochrana prírody, biodiverzita Ochrana majetku obce a občanov obce 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Výstavba vodovodu a kanalizácie integrovaný Vodohospodárstvo vodovod + kanalizácia Zásobovanie občanou pitnou vodou a kanalizáciou viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Hasičská zbrojnica integrovaný Budovy hasičská zbrojnica Výstavba hasičskej zbrojnice 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Obec Klenová Klenová Rekonštrukcia mostov a laviek integrovaný Doprava mosty, lávky, priepusty Obnova mostov a laviek 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Kolbasov obec Kolbasov Kolbasov obecný dom celková oprava, časť opravena využíva sa na turisticku ubytovňu Dokumentácia projektová dokumentácia projektová dokumentácia pre zmenu učelu architektonicko-stavebné a dispozičné riešenie neuvedené
Horný Zemplín, Snina, Kolbasov obec Kolbasov Kolbasov Investícia do zriadenia domu smútku v obci Kolbasov Budovy domy smútku vybudovať v obci Kolbasov dom smútku , rozšíriť tak miestné základné služby pre obyvateľstvo 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Kolbasov obec Kolbasov Kolbasov Rekonštrukcia miestných komunikácií v obci Kolbasov Doprava miestne komunikácie Rekonštrukcia miestných komunikáciív obci v obci Kolbasov 5 miestných komunikácií v celkovej dlžke 1710 m2 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Kolbasov obec Kolbasov Kolbasov Revitalizácia obecného a vojenského cintorína Verejné priestranstvá cintoríny obnova oplotenia, nater dvoch vsupných brán na cintorín a v sevrnej časti bude osadená nová vstupná brána, vysadba drevín a inštalácia informačných tabuľ menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Kolonica obec Kolonica Kolonica Rekonštrukcia kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci, oprava strechy... 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Kolonica obec Kolonica Kolonica Zateplenie kultúrneho domu Budovy kultúrny dom Zateplenie kultúrneho domu v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Kolonica obec Kolonica Kolonica OBNOVA OBECNÝCH KOMUNIKÁCIÍ - Kolonica Doprava miestne komunikácie Obnova obecných komunikácií, spočíva vo vyhotovení novej vrstvy o šírke 3,0m podľa možnosti a tvare miesta, pôvodná skladba komunikácií sa zachováva. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Ladomirov zateplenie obecného úradu, zmena vykurovania obecného úradu Budovy obecný úrad Je potrebné zatepliť obecný úrad a kultúrny dom , zmena vykurovania so zameraním na obnoviteľne zdroje 100 000 - 500 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 401 až 500.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.