Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projektové zámery obcí

Posledná aktualizácia: 18.10.2021

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Humenné, Ľubiša Ľubiša Ľubiša Poľovnícka obora pre chov zveri CR agroturistika Vytvorenie malej poľovníckej obory pre chov zveri pre Agroturistiku menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Belá nad Cirochou obec Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch, Furmanský areál, Belá nad Cirochou CR agroturistika Výstavba Furmanského domu, hotela pre kone, altánku, stajne, príprava podujatia viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Podpora vytvárania prevádzok cestovného ruchu – penzióny, agroturistika CR agroturistika Podpora vytvárania prevádzok cestovného ruchu – penzióny, agroturistika – najmä poradenstvo, asistencia, koordinácia, sprístupňovanie, infraštruktúra, propagácia, nudovanie vlastných prvkov v agroturistike 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov Nižný Hrušov Nižný Hrušov Sprístupnenie rybníka pre rybolov CR agroturistika Vysporiadanie pozemkov, vybudovanie prístupovej cesty, osadnie lavičiek a odpadkových košov 100 000 - 500 000
Spiš, Kežmarok, Kežmarok Zväz poľovníkov + Lesy mesta Kežmarok Kežmarok Zvernica + ZOO CR agroturistika Zriadenie Zvernice a ZOO na princípoch voľnej ZOO v prirodzenom prostredí lesa a lúk 10 000 - 100 000
Spiš, Kežmarok, Spišská Belá Zemiansky dvor Šarpanec s.r.o. Ždiar Spišská Belá Projekt agroturistiky "Zemiansky dvor Šarpanec" v Spišskej Belej CR agroturistika Projekt výstavby agroturitiky na pozemkoch mesta Spišská Belá - jazdecký areál pre kone, športový areál pre rôzne športy a zábavný areál pre deti a ďalšie atrakcie na podporu turizmu v Tatrách viac ako 1 000 000
Šariš, Svidník, Svidník obec Svidník Svidník Včelia farma CR agroturistika Vytvorenie zóny - včelnice, api-domčeka, náučného a interaktívneho chodníka 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Rozvoj vidieckého turizmu CR agroturistika rozvoj cestovného ruchu, investície do rekreačnej infraštruktúry (informačné tabule, rekonštrukcia nevyužitých objektov, obnova pamiatok) 500 000 - 1 000 000
Šariš, Prešov, Haniska Haniska Haniska Rozšírenie chránenej dielne Zamestnanosť AOTP obecný včelín 100 000 - 500 000
Šariš, Prešov, Haniska Haniska Haniska Zlepšenie podmienok existujúcej chránenej dielne Zamestnanosť AOTP rekonštrukcia 1. poschodia na obecnom úrade pre zamestnancov chránenej dielne vrátane pribudovania výťahu 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Záborské Obec Záborské Záborské Zamestnanosť AOTP školenia a vzdelávacie aktivity v oblasti využívania IKT, kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov obce ako aj širokú verejnosť 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Ladomirová Ladomirová Ladomirová Obecné hliadky Zamestnanosť AOTP Zabezpečenie bezpečnosti v obci prostredníctvom obecných hliadok - zníženie kriminality v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Výrava Výrava Výrava Rekonštrukcia autob.zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Rekonštrukcia dvoch autobusových zastávok 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Brezovec obec Brezovec Brezovec Výstavba autobusovej zastavky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výstavba novej autobusovej zástavky menej ako 10 000
Horný Zemplín, Stropkov, Vojtovce Vojtovce Vojtovce Výstavba nástupného ostrovčeka a autobusovej čakárne Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výstavba nástupného ostrovčeka a autobusovej čakárne 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov Obec Nižný Hrušov Nižný Hrušov Rekonštrukcia autobusových zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály rekonštrukcia a doplnenie autobusových zastávok s vybudovaním informačných panelov s umiestnením prístupu na web stránku obce, bezbarierový prístup 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Remeniny Remeniny Remeniny Oprava autobusovej zastávky v obci Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Oprava autobusovej zastávky v obci menej ako 10 000
Spiš, Kežmarok, Veľká Lomnica obec Veľká Lomnica Veľká Lomnica Revitalizácia autobusových zastávok 4ks Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Modernizácia autobusových zastávok (safety, eko, info, dizajn) 100 000 - 500 000
Spiš, Kežmarok, Červený Kláštor Obec Červený Kláštor Červený Kláštor Rekonštrukcia autobus. Zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály sanacia starých aut. zastávok a výstavba nových 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Bijacovce Bijacovce Bijacovce Výst. autobus. Zastávky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Autobus. Zastávka v pripr. Lokalite 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Granč-Petrovce Granč-Petrovce Granč-Petrovce Rekonštrukcia autobusovej zastávky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály 100 000 - 500 000
Spiš, Levoča, Klčov Klčov Klčov rekonštrukcia autobusových zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály rekonštrukcia autobusových zastávok menej ako 10 000
Spiš, Levoča, Lúčka Lúčka Lúčka Autobusová zastávka s ostrovčekom Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vybudovanie prístrešku autobusovej zastávky s nástupným ostrovčekom menej ako 10 000
Spiš, Poprad, Batizovce Batizovce Batizovce Vybudovanie a modernizácia autobusových zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály neuvedené
Spiš, Poprad, Mengusovce Mengusovce Mengusovce Autobusové zástavky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vybudovanie a rekonštrukcia autobusových zastávok 10 000 - 100 000
Spiš, Poprad, Poprad Mesto Poprad Poprad Elektronické informačné tabule na vybraných zastávkach MHD v meste Poprad Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Elektronické informačné tabule MHD 100 000 - 500 000
Spiš, Poprad, Poprad Mesto Poprad Poprad Autobusový záliv MHD (Suchoňová, Partizánska, Kukučínová) Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vybudovanie autobusových zálivov pre MHD 100 000 - 500 000
Spiš, Poprad, Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry Rekonštrukcia autobusovej stanice Tatranská Líomnica , Starý Smokovec Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Rekonštrukcia autobusovej stanice Tatranská Lomnica a Starý Smokoec z hľadska potrieb novej doby a smat riešení, ako aj nárokov na parkovacie miesta. neuvedené
Spiš, Poprad, Štrba Obec Štrba Štrba a Tatranská Štrba Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Rekonštrukcia a modernizácia autob. zastávok v Štrbe a v jej častiach s modernými prvky bezpečnosti 100 000 - 500 000
Spiš, Stará Ľubovňa, Stráňany Stráňany Stráňany Výstavba autobusových zástaviek Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výstavba autobusových zastáviek 10 000 - 100 000
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov Bardejov Projekt bezbariérových úprav na zastávkach MHD Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály vybudovanie bezbariérových úprav na všetkých zastávkach MHD v meste. 100 000 - 500 000
Šariš, Bardejov, Harhaj Harhaj Harhaj Úprava verejného priestranstva Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály vybudovanie autobusovej zastávky a parkoviska 10 000 - 100 000
Šariš, Bardejov, Tarnov Tarnov Tarnov Výstavba autobusovej niky a zastávky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály výstavba autobusovej niky mimo úrovne cesty a výstavba zastávky (čakáreň) 10 000 - 100 000
Šariš, Bardejov, Šiba Šiba Šiba Vybudovanie autobusových zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vybudovanie resp. osadenie autobusových zastávok v obci, ktoré doposiaľ nám chýbajú menej ako 10 000
Šariš, Prešov, Fintice Fintice Fintice Rozšírenie MHD do odľahlých častí obce Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vzdialenosť od cesty III.tr. Je viac ako 1 km 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Rokycany Rokycany Rokycany Zastávka SAD Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vybudovanie zastávok SAD, ochrana zdravia 10 000 - 100 000
Šariš, Sabinov, Lúčka Lúčka Lúčka Obnova autobusových zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Obnova autobusových zastávok neuvedené
Šariš, Sabinov, Milpoš Obec Milpoš Milpoš Výmena autobusových zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály rekonštrukcia 10 000 - 100 000
Šariš, Sabinov, Ostrovany Ostrovany Ostrovany autobusová zastávka Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály aut. Zastávka 10 000 - 100 000
Šariš, Sabinov, Šarišské Michaľany Šarišské Michaľany Šarišské Michaľany Výstavba autobusových zástavok - lokalita Západ Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vybudovanie dvoch autobusových zastávok v lokalite Západ 100 000 - 500 000
Šariš, Svidník, Dubová Dubová Dubová Výstavba autobusových zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Obec plánuje zrealizovať výstavbu nových autobusových zastávok, keďže staré sú momentálne v dezolátnom stave. 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Havranec Obec Havranec Obec Havranec Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Havranec Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Rekonštrukcia autobusovej zastávky 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Kečkovce Kečkovce Kečkovce Vyasfaltovanie otočišťa a zhotovenie autobusovej zastávky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vyasfaltovanie otočišťa a zhotovenie autobusovej zastávky menej ako 10 000
Šariš, Svidník, Krajná Bystrá Krajná Bystrá Krajná Bystrá Výstavba autobusových zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výstavba nových autobusových zastávok 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Krajné Čierno Krajné Čierno Krajné Čierno Výstavba autobusovej zastávky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Súčasná autobusová zastávka je postavená z trapézového plechu, nespĺňa požiadavky na bezpečnosť 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Ladomirová Ladomirová Ladomirová Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Nižná Jedľová Nižná Jedľová Nižná Jedľová Autobusová zastávka „Nižná Jedľová“ Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výmena existujúcej autobusovej zastávky, na opačnej strane osadenie prejazdovej zastávky – prístrešku, dovybudovanie chodníka, prechodu pre chodcov a osvetlenia. 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Nižná Jedľová Obec Nižná Jedľová Nižná Jedľová Revitalizácia autobusových zastávok v obci Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výmena autobusovej zastávky, výstavba jednej priechodnej zastávky s dovybudovaním chodníka, priechodu pre chodcov a osvetlenia 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Nižný Komárnik Nižný Komárnik Nižný Komárnik Autobusové zastávky Nižný Komárnik Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výmena starej zastávky, osadenie prejazdovej zastávky, dobudovanie osvetlenia 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Pstriná Obec Pstriná Pstriná autobusové zastávky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály výstavba nových drevených autobusoých zastávok 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Radoma Radoma Radoma Vybudovanie autobusových zastávok č. 1 a 2 a parkoviska Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Výmena 2 nevyhovujúcich zástavok a jedna vybudovaná nová zastávka 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Vyšný Komárnik Výstavba autobusovej zastávky Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály výbudovanie autob. zastávky 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Šarišský Štiavnik Šarišský Štiavnik Šarišský Štiavnik Rekonštrukcia troch autobusových zastávok a odstavných plôch Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Modernizácia zastávok 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Šemetkovce Šemetkovce Šemetkovce Modernizácia autobusových zastávok Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Modernizácia autobusových zastávok 10 000 - 100 000
Šariš, Svidník, Štefurov Štefurov Štefurov Vybudovanie autobusových zastávok č. 1, 2, 3 Doprava autobusové zastávky, prestupné terminály Vybudovať moderné autobusové zastávky spĺňajúce bezpečnostné kritériá a pohodlie pri ceste III. triedy 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec obecne kúpalisko Šport a voľný čas bazény vybudovanie kupaliska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Rozvoj Rekreačnej oblasti Sninské rybníky Šport a voľný čas bazény Rekonštrukcia nefunkčného bazénu v súčasnosti slúžiacemu ako hracia plocha na bazén určený na plávanie, jeho napojenie na prírodný biotop. Revitalizácia kúpacej časti a filtračnej zóny biokúpaliska Sninské rybníky. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Ulič Ulič Ulič Rybník Ulič Šport a voľný čas bazény Výstavba rybníka v obci Ulič 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Snina, Zemplínske Hámre obec Zemplínske Hámre Zemplínske Hámre Dobudovanie krytého bazénu Šport a voľný čas bazény Dobudovanie krytého bazénu pri existujúcom kúpalisku viac ako 1 000 000
Spiš, Kežmarok, Kežmarok Kežmarok Kežmarok Krytá plaváreň Šport a voľný čas bazény vybudovanie objektu viac ako 1 000 000
Spiš, Kežmarok, Spišská Stará Ves Vodný Park Sp.St. Ves - Sromowce Spišská Stará Ves Areál Thermal park so zázemím Šport a voľný čas bazény Kompletný vodný park s bazénami a parkoviskom, obsahuje kryt.plaváreň a dva bazény,šport.ihriská. viac ako 1 000 000
Spiš, Levoča, Levoča Levoča Levoča PLAVAREŇ -Výstavba oddychových centier Šport a voľný čas bazény vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre účely CR viac ako 1 000 000
Spiš, Poprad, Mengusovce Mengusovce Mengusovce Bio Kupalisko Šport a voľný čas bazény Vybudovanie bio kúpaliska 100 000 - 500 000
Spiš, Poprad, Svit Svit Svit Krytá plaváreň Šport a voľný čas bazény Zníženie energetickej náročnosti budovy plavárne a rekonštrukcia tepelného hospodárstva, spojená so stavebnými úpravami nteréru 500 000 - 1 000 000
Spiš, Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa MÚ Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Tepelné čerpadlá na Mestskej plavárni Šport a voľný čas bazény Tepelné čerpadlá na Mestskej plavárni neuvedené
Šariš, Bardejov, Bardejov Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov Bardejov Rekonštrukcia mestského letného kúpaliska Šport a voľný čas bazény Komplexná prestavba a obnova dvoch existujúcich bazénov, časti prevádzkovej budovy a prístavba k nej, spevnené plochy, vonkajšie prezliekacie kabínky a oplotenie areálu. Tá je narhnutá s ohľadom na budúcu prístavbu haly aquaparku s celoročnou prevádzkou. viac ako 1 000 000
Šariš, Bardejov, Nižná Polianka Obec Nižná Polianka Nižná Polianka Rekonštrukcia letného kúpaliska Šport a voľný čas bazény Rekonštrukcia plochy lentého kúpaliska, rekontrukcia sociálnych zariadení, bufetov 10 000 - 100 000
Šariš, Prešov, Veľký Šariš Veľký Šariš Veľký Šariš Výstavba kúpaliska Šport a voľný čas bazény Výstavba krytého kúpaliska viac ako 1 000 000
Šariš, Sabinov, Drienica Obec Drienica + Obec Jakubovany Drienica Rozšírenie kapacít Jakubovanskej priehrady o letné kprírodné kúpalisko. Šport a voľný čas bazény Rozšírenie produktov CR o vybudovanie prírodného kúpaliska na Jakubovanskej vodnej nádrži. 100 000 - 500 000
Šariš, Sabinov, Poloma Poloma Poloma rekreačná zóna Šport a voľný čas bazény prírodné kúpalisko s oddych.zónou 100 000 - 500 000
Šariš, Sabinov, Sabinov Sabinov Sabinov Revitalizácia technického vybavenia na mestskom kúpalisku - ul. Levočská Šport a voľný čas bazény Výmena technického vybavenia na ohrev teplej vody v bazénoch - energetická efektívnosť a technická infraštruktúra 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Komplexná modernizácia a rozšírenie kamerového systému na území mesta Humenné Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Komplexná modernizácia existujúceho kamerového systému vrátane rozšírenia kamerového systému do častí mesta, kde nie je. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Smart systém kamier Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Zabezpečenie ochrany občanom obce Jasenov a turistom smerujúcim k hradu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Smart riešenia v obci Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Smart kamerový systém, inteligentné osvetlenie, inteligentné riadenie odpadového hospodárstva 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Koškovce Koškovce Koškovce Vybudovanie kamerového systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového systému v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Udavské Udavské Udavské rozširenie kamerového systemu Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Veľopolie Veľopolie Veľopolie Kamerový systém Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Inštalácia kamerového systému v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Závada Závada Závada Vybudovanie kamerového systemu Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kam. Systemu menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce Rekonštrukcia kamerového systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Rekonštrukcia kamerového systému 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Repejov Obec Repejov Repejov Bezpečnostné kamery v obci Repejov Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového systému pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a ich majetku menej ako 10 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Rokytovce Rokytovce Rokytovce Zriadenie kamerového systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Zriadenie kamerové systému na verejných priestranstvách v obci s cieľom zabezpečiť zvýšenie miery bezpečnosti a zníženie kriminality. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Medzilaborce, Ňagov Ňagov Ňagov Kamerový systém Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Zavedenie kamerového systému menej ako 10 000
Horný Zemplín, Snina, Klenová Klenová Klenová Vystavba kamerového systemu Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Snina, Snina Mesto Snina Snina Rozšírenie kamerového systému v meste Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Rozšírenie mestského monitorovacieho systému v meste, dobudovanie optickej siete 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Snina, Topoľa Topoľa Topoľa Kamerový systém Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Zavednie kamerového systému v intraviláne obce, v okolí verejných priestranstiev a národných kultúrných pamiatok 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Valkov Kamerový systém v k.ú. Valkov Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového systému v rámci obce Valkov 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Bžany Bžany Bžany Kamerový systém v obci Bžany Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového systému v rámci obce Bžany 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Kručov Kručov Kručov Kamerový systém v obci Kručov Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového systému v rámci obce rozšírenie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Nižná Olšava Nižná Olšava Nižná Olšava Vybudovanie kamerového a varovného systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Vybudovanie kamerového a varovného systému 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Stropkov, Vojtovce Vojtovce Vojtovce Kamerový sýstem Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Kamerový systém menej ako 10 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Malá Domaša Malá Domaša Malá Domaša Rozšírenie kamerového systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Rozšírenie kamerového systému v obci kvôli častým krádežam, poškodzovaniu verejného majetku a rušeniu nočného kľudu v obci 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Nižný Hrušov Obec Nižný Hrušov Nižný Hrušov Doplnenie kamerového systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci doplnenie kamerového systému 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Vranov nad Topľou, Žalobín Žalobín Žalobín dobudovanie kamerového systému v obci Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci dobudovať v obci kamerový systém menej ako 10 000
Spiš, Kežmarok, Ihľany Ihľany Ihľany Dokonalý kamerový systém Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Rozmiestnenie pozorovacích kamier v obci kvôli bezpečnosti 10 000 - 100 000
Spiš, Kežmarok, Mlynčeky Mlynčeky Mlynčeky Kamerový systém Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci zvýšenie bezpečnosti 10 000 - 100 000
Spiš, Kežmarok, Podhorany Podhorany Podhorany Kamerový systém Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Dobudovanie kamerového systému 10 000 - 100 000
Spiš, Kežmarok, Vlkovce Kamerový systém - zvýšenie bezpečnosti v obci Vlkovce Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Obec v poslednom období eviduje negatívny vývoj kriminality najmä v oblasti verejného poriadku, rušenia nočného kľudu, poškodzovania verejného majetku (dve trestné oznámenia na neznámeho páchateľa v roku 2018), neriadených a nelegálnych skládok odpadu a zvýšeným počtom dopravných kolízii. V susednej obci je zaznamenaná trestná činnosť v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami. V protipožiarnej zásobárni vody pri futbalovom ihrisku obce sa našli injekčné striekačky. V uplynulom roku boli zaznamenané „žartovné výstrelky“ neznámych osôb na súkromnom, obecnom majetku a štátnych symboloch, ktoré však prekračovali únosnú mieru tolerancie. Tento nepriaznivý vývoj je možné eliminovať umiestnením monitorovacieho kamerového systému, ktorý prispeje k predchádzaniu kriminálnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti, k zvýšeniu pravdepodobnosti odhalenia páchateľov trestných činov a priestupkov, k zvýšeniu ochrany verejného poriadku, majetku, zdravia a života v obci. Predmetom projektu je realizácia opatrení zamarených na zvýšenie bezpečnosti v obci v oblasti situačnej a čiastočne aj primárnej prevencie kriminality, keď k umiestneniu kamerového systému v obci prebehne širšia osveta a propagácia. 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Beharovce Beharovce Beharovce Vybudovanie kamerového systému Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci zlepšenie bezpečnostnej situácie v obci, kontrola odlahlých ale aj frekventovaných miest 10 000 - 100 000
Spiš, Levoča, Domaňovce Domaňovce Domaňovce Kamerový systém v obci Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Zavedenie kamerového systému v obci neuvedené
Spiš, Levoča, Dúbrava Obec Dúbrava Dubrava Kamerový systém Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Realizácia kamerového systému v obci . 10 000 - 100 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

PÄTIČKA:

Copyright © 2024 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.