Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Wersja słowacka (SK)
 • Wersja angielska (EN)
 • Wersja niemiecka (DE)
 • Wersja francuska (FR)
 • Wersja rosyjska (RU)
 • Wersja węgierska (HU)
 • Wersja ukraińska (UA)
 • Wersja ruska (RT)
Przyjazne dla niewidomychMapa stronyDruk Odoslať RSS
 
Späť

PL-SK 2021 - 2027 - małe projekty - Prioryteta 4 - pierwszy nabór

Program Interreg Poľsko - Slovensko Spolufinancovaný Európskou úniou


Program Interreg Interreg Polska – Slowacja 2021 – 2027 - małe projekty

Prioryteta 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza 

Samorządowy Kraj Preszowski ogłasza 1. nabor wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach priorytetu 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza Programu Interreg Polska – Slowacja 2021 – 2027 

1. Tematyka naboru 

Nabór ogłaszany jest w ramach Funduszu Małych Projektów, zarządzanego przez Samorządowy Kraj Preszowski  w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027:

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza

Cel szczegółowy 2. Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.

2. Termin ogłoszenia naboru

Nabór ogłaszany jest w dniu  16.10.2023 r..

3. Termin zakończenia naboru

Wnioski o dofinansowanie małych projektów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19.01.2024 r. do godz. 23:59.

Decyduje data i godzina złożenia dokumentów w formie elektronicznej.

4. Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie małego projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i raportów dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu.

5. Uprawnieni wnioskodawcy

Wykaz uprawnionych instytucji i organizacji, które mogą uzyskać dofinansowanie małego projektu znajduje się w w rozdziale 5.3 Podręcznika dla beneficjenta małych projektów.

6. Obszar wsparcia

Obszar wsparcia realizacji małych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów zarządzanego przez Samorządowy Kraj Preszowski obejmuje:

 • Po stronie polskiej: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, powiat gorlicki, powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu – Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki, powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski, powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów.

 • Po stronie słowackiej: Okres Bardejov, Okres Humenné, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Medzilaborce, Okres Poprad, Okres Prešov, Okres Sabinov, Okres Snina, Okres Spišská Nová Ves, Okres Stará Ľubovňa, Okres Stropkov, Okres Svidník, Okres Vranou nad Topľou.

7. Kwalifikowalne działania

Jeżeli planujesz realizować działania związane ze wzmacnianiem integracji lub poprawą jakości życia mieszkańców pogranicza, takie jakd:

 • Budowanie transgranicznych partnerstw, przykładowo:
  • współpraca instytucji publicznych oraz organizacji non-profit związanych w szczególności z edukacją, ekologią, kulturą, sztuką, sportem, aktywnym wypoczynkiem, tradycją, współpracą gospodarczą, turystyką, przyrodą, zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem.
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw transgranicznych na rzecz poprawy jakości życia na pograniczu, przykładowo:
  • warsztaty, wizyty studyjne, seminaria, spotkania, w tym umożliwiające tworzenie relacji międzypokoleniowych – w szczególności dotyczące obustronnego przekazywania wiedzy i umiejętności (w tym lokalnego rzemiosła, kompetencji cyfrowych, zdrowego stylu życia).
 • Wzmacnianie integracji transgranicznej i budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców pogranicza, przykładowo:
  • warsztaty, wizyty studyjne, seminaria dotyczące zwyczajów, tradycji i kultury, w tym różnic społecznych, językowych i religijnych, poznawania historii i przyrody pogranicza, skierowane m.in. do osób narażonych na wykluczenie społeczne, nauka języka sąsiadów (polskiego/słowackiego), wspieranie aktywności społecznej i zawodowej seniorów, wspieranie adaptacji i integracji migrantów, które ułatwią im adaptację do nowych warunków życia w Polsce i na Słowacji oraz integrację z mieszkańcami Pogranicza.
 • Wymiana dobrych praktyk, promocja współpracy na rzecz wspólnych rozwiązań w zakresie środowiska oraz niskoemisyjnej gospodarki, przykładowo:
  • szkolenia dotyczące przystosowania się do zmian klimatu lub przeciwdziałania występowaniu negatywnych skutków klęsk żywiołowych,warsztaty, wizyty studyjne, seminaria dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i zmiany modeli konsumpcji.
 • Podnoszenie świadomości i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców pogranicza oraz turystów, przykładowo:
  • edukacja mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, niskiej emisji, energooszczędności, dbałości o środowisko, bioróżnorodności, wspólna transgraniczna promocja ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, OZE, bioróżnorodności.

Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdują się w rozdziale 5.4.2. Podręcznika dla beneficjenta małych projektów.

8. Budżet naboru

Wysokość środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie małych projektów w ramach pierwszego naboru wynosi 1 000 000,00 euro.

9. Finansowanie małych projektów

 • Całkowita wartość małego projektu nie może przekroczyć 100 000,00 euro.
 • Maksymalna wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 80% wartości kwalifikowalnej małego projektu i limitu 80 000,00 euro
 • Minimalna wartość dofinansowania małego projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 10 000,00 euro.
 • Współfinansowanie krajowe (wkład własny) w wysokości minimum 20%.

W funduszu małych projektów istnieje możliwość sfinansowania części współfinansowania krajowego z budżetu państwa rzeczypospolitej polskiej i republiki słowackiej. Więcej informacji na temat finansowania małych projektów można znaleźć w rozdziale 5.8 Podręcznika dla beneficjenta małych projektów.

10. Kurs przeliczeniowy kosztów z waluty PLN na walutę EUR – dotyczy tylko polskich wnioskodawców

Kurs euro obowiązujący dla pierwszego naboru: 1 euro = 4,6343 PLN (kurs obrachunkowy stosowany przez Komisję Europejską w miesiącu, w którym ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie tj. w październiku 2023 r.)

11. Okres realizacji małego projektu

Maksymalny okres realizacji małego projektu wynosi 12 miesięcy.

12. Kryteria oceny i zasady wyboru

Kryteria oceny i wyboru małych projektów określone zostały w znajdziesz w załącznikach 4 oraz 5 do Podręcznika dla beneficjenta małych projektów.

Informacje na temat zasad oceny i wyboru małych projektów znajdują się w rozdziale 6.4 oraz 6.5 Podręcznika dla beneficjenta małych projektów.

Planowana ocena naboru: II. kwartał 2024 r.

13. Dokumenty obowiązujące w naborze

Wniosek o dofinansowanie małego projektu należy przygotować na podstawie następujących dokumentów:

Pakiet aplikacyjny znajduje się również na stronie internetowej Samorządowego Kraju Preszowskiego

14. Nazwa i dane kontaktowe instytucji ogłaszającej nabór:

Samorządowy Kraj Preszowski

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov

Tel.+ 421 51 7081 572

e-mail: fmp@psk.sk , web: https://www.po-kraj.sk

15. Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat Funduszu Małych projektów, w tym m.in. obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów i działań oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Kraju Preszowskiego 

Wniosek o dofinansowanie małego projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i raportów dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 19.01.2024 r. do godz. 23:59.

W związku z naborem organizowane będą sesje szkoleniowe, których terminy i zaproszenia można znaleźć w zakładce "Szkolenia".

Na indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania małego projektu należy umówić się z wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość e-mail na adres fmp@psk.sk.

Nabór jest realizowany w ramach projektu pn. „Razem na pograniczu”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Urząd Samorządowego Kraju Preszowskiego

Urząd Samorządowego Kraju Preszowskiego
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovakia

Telefon:

+421 51 70 81 111

Godziny pracy

Urząd SKP
Poniedziałek
- 13.00 - 15.00
Wtorek
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Środa
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Czwartek
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Piątek
9.00 - 12.00 -

Rejestr SKP
Poniedziałek - Piątek

7.30 - 12.00 12.30 - 15.00

Publikované: 12.10.2023 / Aktualizované: 18.10.2023 HoreTlačiť