Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Slovak version
 • German version
 • FR version
 • PL version
 • RU version
 • HU version
 • UA version
 • Rusínska verzia
Blind friendlySitemapPrint Send page by e-mail RSS
 
Back

The Office of President

 • Secretariat of the President
 • Innovative Partner Center
 • IPC pre EŠIF - Information and Advisory Center for European Structural and Investment Funds
 • Legal Department
 • Press department
 • Wage and Labor Department 

Head of the President Office

 

 

 

 

Staff of the President's Office 

To correctly send e-mail, you need to replace "(at)" in the email address with "@".

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
riaditeľ kancelárie predsedu
marek.cimbala@psk.sk
tel: 051/7081 108, +421 904 154 882
miestnosť: 123 I. poschodie

Lenka Dugasová

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
lenka.dugasova@psk.sk
tel: 051/7081 101, +421 911 351 071
miestnosť: 124 I. poschodie

Ing. Anna Ferenčíková, MBA

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
anna.ferencikova@psk.sk
tel: 051/7081 102, +421 911 692 732
miestnosť: 124 I. poschodie

PhDr. Lenka Karnižová

Kancelária predsedu PSK, sekretariát predsedu
lenka.karnizova@psk.sk
tel: 051/7081 528
miestnosť: 133 I. poschodie

Mgr. Ľudmila Wišniovská

Kancelária predsedu PSK, sekretariát predsedu
ludmila.wisniovska@psk.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 133 I. poschodie

Martin Fečo

Kancelária predsedu PSK

tel: 051/7081 369, +421 918 884 303

Bc. Ľudmila Hiriaková

Kancelária predsedu PSK
sekretariát podpredsedov
ludmila.hiriakova@psk.sk
tel: 051/7081 124, +421 911 692 237
miestnosť: 143 I. poschodie

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

Mgr. Lea Lehotská

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
lea.lehotska@psk.sk
tel: 051/7081 137, +421 903 973 352
miestnosť: 149 I. poschodie

Mgr. Ivana Ondriová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
ivana.ondriova@psk.sk
tel: 051/7081 132, +421 911 155 784
miestnosť: 149 I. poschodie

Mgr. Michal Fischer

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
vedúci oddelenia
michal.fischer@psk.sk
tel: 051/7081 131, +421 918 676 944
miestnosť: 413 IV. poschodie

Mgr. Veronika Jutková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
veronika.jutkova@psk.sk
tel: 051/7081 134, +421 915 982 017
miestnosť: 122 I. poschodie

PaedDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
lubomira.pruzinska@psk.sk
tel: 051/7081 133, +421 917 542 608
miestnosť: 147 I. poschodie

Mgr. Lucia Remenárová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
lucia.remenarova@psk.sk
tel: 051/7081 136, +421 901 911 610
miestnosť: 147 I. poschodie

Ing. Marta Sibalová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie marketingu
marta.sibalova@psk.sk
tel: 051/7081 139, +421 917 211 651
miestnosť: 147 I. poschodie

Ing. Mária Smetanová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
vedúca oddelenia
maria.smetanova@psk.sk
tel: 051/7081 144, +421 917 818 508
miestnosť: 140 I. poschodie

Mgr. Jana Mašlejová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
jana.maslejova@psk.sk
tel: 051/7081 146, +421 911 055 409
miestnosť: 141 I. poschodie

Antónia Rokošná

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
antonia.rokosna@psk.sk
tel: 051/7081 148, +421 903 999 024
miestnosť: 304 III. poschodie

Mgr. Margita Vojteková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
margita.vojtekova@psk.sk
tel: 051/7081 145, +421 911 055 410
miestnosť: 139 I. poschodie

Mgr. Monika Vojteková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
monika.vojtekova@psk.sk
tel: 051/7081 145
miestnosť: 139 I. poschodie

Mgr. Patrícia Janošková Hnátová, MBE.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
vedúca oddelenia
patricia.janoskovahnatova@psk.sk
tel: 051/7081 521, +421 917 248 192
miestnosť: 027 prízemie

Ing. Mgr. Viera Balentová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
viera.balentova@psk.sk
tel: 051/7081 534, +421 910 909 164
miestnosť: 028 prízemie

Mgr. Lenka Leščinská

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
lenka.lescinska@psk.sk
tel: 051/7081 533
miestnosť: 008 prízemie

Mgr. Alexandra Lichtigová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
alexandra.lichtigova@psk.sk
tel: 051/7081 524
miestnosť: 028 prízemie

Mgr. Patrícia Mattová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
patricia.mattova@psk.sk
tel: 051/7081 535, +421 911 080 415
miestnosť: 008 prízemie

 

CONTACT

Offiice of the  Prešov Self-governing Region  
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovakia

Balentová Viera 
viera.balentova@vucpo.sk 
051/70 81 534 
Anglická verzia  Nemecká verzia 

Mattová Patrícia
patricia.mattova@vucpo.sk
051/70 81 535
Anglická verzia  Nemecká verzia 

Sendek Stanislav
stanislav.sendek@vucpo.sk 
051/70 81 517
 
Francúzska verzia

 

  

Publikované: 09.07.2010 / Aktualizované: 08.12.2017 To the topPrint