Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Slovak version
  • German version
  • FR version
  • PL version
  • RU version
  • HU version
  • UA version
  • Rusínska verzia
Blind friendlySitemapPrint Send page by e-mail RSS
 
Back

Technical and contain administrator

Technical Administrator

Contact:   

InterWay, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01  Bratislava

Phone (central):
+421 2 327 88 888

+421 905 222 226

 

 

Containt Administrator

Prešov Self-governing Region
Nám. mieru 2
080 01 Prešov
Slovakia


Web Administrator PSK

Send your comments to  e-mail: webmaster(at)vucpo.sk 

 

Menu

CONTACT

Offiice of the  Prešov Self-governing Region  
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovakia

Balentová Viera 
viera.balentova@vucpo.sk 
051/70 81 534 
Anglická verzia  Nemecká verzia 

Mattová Patrícia
patricia.mattova@vucpo.sk
051/70 81 535
Anglická verzia  Nemecká verzia 

Sendek Stanislav
stanislav.sendek@vucpo.sk 
051/70 81 517
 
Francúzska verzia

 

  

Publikované: 02.04.2009 / Aktualizované: 02.06.2009 To the topPrint