Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 

Politika súdržnosti 2014 - 2020

Politika súdržnosti predstavovala v poslednom desaťročí hybnú silu zmeny a výrazne prispela k zbližovaniu a rastu v EÚ, keď vďaka nej vzniklo vyše milióna pracovných miest, investovalo sa do odbornej prípravy zameranej na zlepšenie zamestnateľnosti viac ako desiatich miliónov ľudí, spolufinancovala sa výstavba vyše 2 000 km diaľnic a 4 000 km železničných tratí a vzniklo minimálne 800 000 malých a stredných podnikov (MSP).

Keďže Európska komisia chce v tejto práci pokračovať a sústrediť viac pozornosti na európske hospodárske priority, prijala legislatívny balík pre politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020. Jej cieľom je podporiť rast a zamestnanosť v celej Európe a zamerať investície EÚ na európsku agendu pre rast a zamestnanosť (Európa 2020).

Ústredným prvkom nových partnerských zmlúv, na ktorých sa členské štáty dohodnú s Európskou komisiou, bude zameranie na menej investičných priorít v súlade s uvedenými cieľmi. v zmluvách sa stanovia jasné ciele a vyhradí sa osobitná finančná výkonnostná rezerva ako odmena pre regióny, ktorým sa najlepšie podarí dosiahnuť ciele. Aby dosah politiky na rast a zamestnanosť neoslabili nerozumné makrofiškálne politiky alebo nízka administratívna kapacita, Komisia môže požiadať o revíziu programov alebo v prípade, že sa neprijmú nápravné opatrenia, môže pozastaviť financovanie.

Dosah využitia prostriedkov sa zintenzívni aj vďaka zjednodušeniu a harmonizácii pravidiel uplatňovaných v rôznych fondoch vrátane fondov na rozvoj vidieka, námornú politiku a rybné hospodárstvo. Päť rôznych fondov sa bude riadiť spoločným súborom pravidiel. Vďaka integrovanejšiemu prístupu budú rôzne fondy slúžiť vzájomne prepojeným cieľom a posilní sa ich súčinnosť.

Návrhy podporujú najmä sociálne investície, ktoré umožňujú ľuďom čeliť budúcim výzvam trhu práce, a to s podporou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a nového programu pre sociálnu zmenu a inováciu, ktoré dopĺňajú a posilňujú Európsky sociálny fond.

Tento balík obsahuje:

 • Rámcové nariadenie, v ktorom sa ustanovujú spoločné pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH). Umožní lepšiu koordináciu fondov, a tým aj výraznejší dosah opatrení EÚ.
 • Tri konkrétne nariadenia pre EFRR, ESF a Kohézny fond.
 • Dve nariadenia zamerané na cieľ európskej územnej spolupráce a Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).
 • Dve nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a programe pre sociálnu zmenu a inováciu.
 • Oznámenie o Fonde solidarity Európskej únie (FSEÚ).

Ďalšie kroky:

 • O týchto návrhoch sa teraz bude diskutovať v Rade a v Európskom parlamente s plánovaným prijatím do konca roku 2012, aby sa v roku 2014 mohla začať realizovať nová generácia programov politiky súdržnosti.
 • Súčasne budú prebiehať rokovania o viacročnom finančnom rámci pre celý rozpočet EÚ. Komisia už navrhla, aby sa na nástroje politiky súdržnosti v rokoch 2014 –2020 pridelilo 336 miliárd EUR.
 • O pridelených prostriedkoch podľa členských štátov a zoznamoch oprávnených regiónov podľa kategórií sa rozhodne po konečnom schválení predkladaného balíka.

Súvisiace odkazy:

 

Kohézna politika 2014 - 2020

 

Kontakty

Úrad PSK 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Infolinka:
051 / 70 81 111 

    

Kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

banner - Magazín PSK 
banner - Spravodaj PSK

banner EUROkalkulačka

 

Odkaz na EU informácie (obrázok - vlajka EÚ)

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti 

logo Prešovskej unvierzity - odkaz na webovú stránku

 

Logo PL - SR

Projekt "Karpatská mapa možností"

 

Logo OP KaHR - odkaz na stránkuu operačného programu KaHR

 Logo ROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne
Publikované: 23.11.2011 / Aktualizované: 23.07.2012 HoreTlačiť