• Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľsska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
logo portálu Facebook logo portálu Twitter logo stránky youtube
Dnes je Sobota 29.11.2014, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej
Slabozrakí Mapa Tlačiť Poslať známemu RSS
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 

Samospráva Prešovského kraja

   Fotografia predsedu PSK, Petra Chudíka

   


 

Vážení návštevníci stránky,

ťažko vybrať ten najlepší prívlastok, ktorý by výstižne charakterizoval Prešovský samosprávny kraj: je mimoriadne rôznorodý, čarovný, neobjavený, plný zážitkov, nepoznaný, jedinečný, malebný, pokojný, rázovitý, magický... navštívte ho a sami skúste vybrať, čo ho najlepšie charakterizuje.

Nevieme, čomu dávate prednosť, ale isto vieme, že v našom kraji - bohatom na prírodné bohatstvo, historické pamiatky i kultúrne dedičstvo, sa rozhodne nebudete nudiť.

Objavte všetko, čo Vám ponúka – od Tatier až po Poloniny!

                  Peter Chudík 
predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Najnovšie na webe

O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom (uzávierka 16.12.2014, 13:00)27.11.2014

Voľné pracovné miesto - vychovávateľ, Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné (uzávierka prihlášok 5.12. 2014)24.11.2014

Materiál na pripomienkovanie - Návrh VZN PSK xx/2014 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení (uzávierka pripomienkovania - 30. november 2014)21.11.2014

Materiál na pripomienkovanie - Návrh rozpočtu PSK na roky 2015 - 2017 bude prerokovaný na 8. zasadnutí ZPSK dňa 9. 12. 2014. Do uvedeného termínu je možné podávať pripomienky k predloženému návrhu.21.11.2014

Materiál na pripomienkovanie - Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK na 1. polrok 2015 (uzávierka pripomienkovania 9. 12. 2014)21.11.2014

Prevod rodinného domu s pozemkom v k. ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 21.11.2014 do 9.12.2014, 10:00)21.11.2014

Prevod pozemkov v k. ú. Stropkov v správe SOŠ, Hlavná 6, Stropkov do podielového spoluvlastníctva kupujúcich – 1. EuroEduca, n.o. a 2. STAVOINVESTA DS, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 21.11.2014 do 9.12.2014, 10:00)21.11.2014

Prevod pozemku v k. ú. Spišská Sobota v správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad do výlučného vlastníctva kupujúceho – TECHPETROL, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie bezodplatného vecného bremena na predmetnom pozemku v prospech oprávneného - PSK (zverejnené od 21.11.2014 do 09.12.2014, 10:00)21.11.2014

Zámena nehnuteľností medzi PSK a Obcou Ruská Nová Ves bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 21.11.2014 do 9.12.2014, 10:00)21.11.2014

Prevod zvislého úsekového vypínača v správe Strednej odbornej školy arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku do vlastníctva kupujúceho – Východoslovenská distribučná, a.s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 21.11.2014 do 9.12.2014, 10:00)21.11.2014

Prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Prešov (objektu na ul. Janka Borodáča 5 v Prešove) v správe Úradu PSK do vlastníctva kupujúceho – Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky z dôvodu hodného osobitného zreteľa,vrátane zriadenia predkupného práva v prospech PSK (zverejnené od 21.11.2014 do 9.12.2014, 10:00)21.11.2014

Prenájom nebytových priestorov – telocvičňa - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča (uzávierka 8.12.2014)21.11.2014

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu – SR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov (zverejnené od 21.11.2014 do 9.12.2014,10:00)21.11.2014

Vypísať všetky

Severovýchod Slovenska KOCR 

Po Ut St Št Pi So Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

logo programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 2007-2013 Logo OP KaHR - odkaz na stránkuu operačného programu KaHR
logo programu cezhraničnej spolupráce ENPI


Logo ROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom oknelogo - Nórsky finančný mechanizmus

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

logo - OPIS