Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľsska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
Verzia pre slabozrakýchMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook
 

Samospráva Prešovského kraja

banner - Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

Fotografia predsedu PSK, Petra Chudíka

Vážení návštevníci stránky,

ťažko vybrať ten najlepší prívlastok, ktorý by výstižne charakterizoval Prešovský samosprávny kraj: je mimoriadne rôznorodý, čarovný, neobjavený, plný zážitkov, nepoznaný, jedinečný, malebný, pokojný, rázovitý, magický... navštívte ho a sami skúste vybrať, čo ho najlepšie charakterizuje.

Nevieme, čomu dávate prednosť, ale isto vieme, že v našom kraji - bohatom na prírodné bohatstvo, historické pamiatky i kultúrne dedičstvo, sa rozhodne nebudete nudiť.

Objavte všetko, čo Vám ponúka – od Tatier až po Poloniny!

Peter Chudík 
predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Najnovšie na webe

Zoznam realizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko (2007 - 2013), Prioritná Os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)01.12.2015

Zámena pozemkov v k.ú. Starý Smokovec – pozemok vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK za pozemok vo vlastníctve Miroslava Balčáka pod odvodňovacím rigolom cestnej komunikácie III/3082 (III/534004) bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)27.11.2015

Zámena pozemku v k.ú. Svidník v správe Gymnázia duklianskych hrdinov, Svidník za pozemok v k.ú Stropkov medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mariánom Hirčkom so vzájomným finančným vyrovnaním rozdielu všeobecných hodnôt nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)27.11.2015

Zámena nehnuteľného majetku – pozemkov vo vlastníctve PSK, v správe Podtatranského múzea a v správe Obchodnej akadémie Poprad v k. ú. Poprad za pozemky vo vlastníctve Mesta Poprad, ktoré sa nachádzajú pod budovou Strednej zdravotníckej školy bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)27.11.2015

Zámena pozemkov v k. ú. Vranov nad Topľou a Čemerné medzi PSK a Mestom Vranov nad Topľou bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)27.11.2015

Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v k.ú. Sabinov v správe Domova sociálnych služieb Brezovička do vlastníctva kupujúceho – Mesta Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)27.11.2015

Prevod spoluvlastníckeho podielu PSK k objektom v Športovom areáli na Štrbskom Plese v správe Úradu PSK do vlastníctva kupujúceho – Obec Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)27.11.2015

Nájom nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Veľký Šariš v správe Úradu PSK do nájmu nájomcu – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa - stavba R4 Prešov – severný obchvat (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)27.11.2015

Nájom majetku v k. ú. Spišský Štvrtok po zrušenej organizácii Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku do nájmu nájomcu - Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)27.11.2015

Prenájom nebytových priestorov - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove (uzávierka 14.12.2015, 9:00)27.11.2015

Vypísať všetky

Kontakty

Úrad PSK 
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Infolinka:
051 / 70 81 111 

    

Kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

 

 Logo ROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne logo - Nórsky finančný mechanizmus

 logo programu cezhraničnej spolupráce ENPI

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

logo - OPIS